Get Started. It's Free
or sign up with your email address
проблем by Mind Map: проблем

1. 1. събиране на информация

1.1. Специалисти

1.2. От родители

1.3. От Интернет

2. 2. обсъждане на идеи

3. 3. избиране на най-подходящата идея

4. 4. съмишленици

4.1. Иво

4.2. Мария

4.3. Преслав