Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Erikson by Mind Map: Erikson

1. een psycholoog die zich met name richtte op psychoanalyse

1.1. erikson ontwikkelde een theorie over de ontwikkeling van de interacties tussen het kind en zijn sociale omgeving.

1.2. psychoanalyse is de naam gegeven door Sigmund Freud aan een systeem van interpretatie en therapeutische behandeling van psychische stoornissen.

1.3. Het bereiken van een eigen identiteit. Dit is bereikt als er een samenhangende persoonlijkheid ontstaan is, van waaruit iemand zichzelf en de omringende wereld bekijkt. Daarvoor is wel nodig dat je jezelf accepteert zoals je werkelijk bent. Daarnaast is eveneens nodig dat je je leert identificeren met de cultuur waarin je leeft.

2. Stadia

2.1. Basaal vertrouwen vs Basaal wantrouwen

2.1.1. 0-2 jaar

2.1.2. door continuïteit in liefdevolle zorg ontwikkelt het kind een gevoel van basaal vertrouwen in de ouders en in de omgeving

2.2. autonomie vs schaamte twijfel

2.2.1. 2-5 jaar

2.2.2. kinderen in deze fase ontwikkelen vaardigheden zoals eten, zich aankleden en zindelijk zijn. zij oefenen met de separatie van de ouders door los te laten en vast te houden

2.3. initiatief vs schuldgevoel

2.3.1. 2-5 jaar

2.3.2. dit is het stadium waarin kinderen, die in toenemende mate autonoom worden, initiatief nemen, vasthouden aan het doel dat nagestreefd wordt en plezier beleven aan de beheersing van vaardigheden of kennis

2.4. vlijt vs minderwaardigheid

2.4.1. 6-11 jaar

2.4.2. de schooljaren staan in het teken van het leren van vaardigheden op school en op sociaal terrein. kinderen in deze fase verwerven erkenning door middel van het vlijtig voortbrengen van dingen, zoals te zien in school werkjes, knutselen, hobby's, verzamelingen of sociale contacten.

2.5. identiteit vs rol verwarring

2.5.1. 12-20 jaar

2.5.2. in de adolescentie worden keuzes gemaakt die van belang zijn voor de identiteitsvorming. dit zijn onder andere keuzes op het gebied van opleiding en beroep, morele en religieuze waarden, politieke ideologieën en keuzes rond relatievorming en maatschappelijke rollen.

3. persoon

3.1. Hij werd beïnvloed door onder anderen Anna Freud en later door Margaret Mead.

3.2. geboren in Duitsland uit Deense ouders.

3.3. In 1938 vluchtte hij voor de nazi's naar de Verenigde Staten, waar hij de Amerikaanse nationaliteit kreeg.

4. rekening

4.1. waar we rekening mee moeten houden is dat de kinderen minder goed kunnen binden