Қазіргі педагогикалық технологиялардың жіктемесі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қазіргі педагогикалық технологиялардың жіктемесі by Mind Map: Қазіргі педагогикалық технологиялардың жіктемесі

1. Технологияларды жіктеушілер мен топтастырушылар

1.1. В.Безрукова

1.2. Г.Ю.Ксензова

1.3. Ғ.М.Құсайынов

1.4. А.Я. Савельев

1.5. В.В. Юдин

1.6. Г.К.Селевко

2. Қазіргі уақыттағы технологиялар екіге бөлінеді

2.1. өнеркәсіптік

2.2. әлеуметтік тұлғалық технологиялар

3. Технологиялардың жіктелуін нақтылау

3.1. Макротехнологиялар

3.2. микротехнологиялар

4. Д.Г Левитес

4.1. тұлғалық- бағдарлық

4.2. пәндік- бағдарлық

5. Педагогикалық технологиялар-дың жіктемесі. (Авторы: Г.К.Селевко)

5.1. 1. Педагогикалық қарым-қатынастарды ізгілендіру мен демократияландыруға негізделген технологиялар.

5.1.1. 1) Ынтымақтастық технологиясы

5.1.2. 2) Ш.А.Амоношвилидің ізгілікті-тұлғалық технологиясы

5.1.3. 3)Е.Н.Ильинның әдебиетті адам қалыптастыру пәні ретінде оқыту технологиясы

5.2. 2. Оқушылардың іс-әрекетін белсендендіру мен күшейтуге негізделген технологиялар

5.2.1. 1) Ойын технологиясы

5.2.2. 2) Проблемалық оқыту технологиясы

5.2.3. 3)В.Ш.Шаталовтың тірек белгілері негізінде оқыту технологиясы

5.2.4. 4)Е.И.Пассовтың негізінде оқыту технологиясы коммуникативті қарым-қатынас

5.3. 3. Оқыту процесін тиімді ұйымдастыру мен басқару негізіндегі технологиялар:

5.3.1. 1) Бағдарламалық оқыту технологиясы(В.В.Фирсов).

5.3.2. 2) Дифференциалды оқыту технологиясы(Н.П.Гузик).

5.4. 4. Оқу материалын әдістемелік жетілдіру және дидактикалық қайта құру негізіндегі технологиялар:

5.4.1. 1) П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы.

5.5. 5. Баланың табиғи дамуына сүйенетін, халық педагогикасының әдістерін пайдаланатын табиғи үйлесімділік технологиялары:

5.5.1. 2) А.Кушнир бойынша сауаттылыққа тәрбиелеу технологиясы

5.5.2. 1)Лев Толстойдың технологиялары

5.6. 6. Альтернативтік технологиялар:

5.6.1. 1) Р.Штейнердің- Вальдорф педагогикасы

5.6.2. 2) С.Френенің- Еркін еңбек технологиясы

5.7. 7. Кешенді технологиялар:

5.7.1. 1)А.М.Тубельскийдің өзін-өзі анықтау мектебі технологиясы

5.7.2. 2) И.Ф.Гончаровтың «Орыс мектебі» технологиясы