UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWN...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE by Mind Map: UCZESTNICY ŚWIETLICY PRZYSZPITALNEJ W SAMOOCENIE I OCENIE PEDAGOGÓW PROWADZĄCYCH - STUDIUM PORÓWNAWCZE

1. Aspekty osobowości człowieka w świetle literatury

1.1. 1.1. Wprowadzenie

1.2. 1.2. Cechy, typy i teorie osobowości

1.3. 1.3. Procedury i przepisy dotyczące zasad rewalidacji

1.3.1. 1.3.1. Specyfika pracy pedagoga w szpitalu w zarysie

1.3.2. 1.3.2. Założenia programu wychowawczego

1.3.3. 1.3.3. Założenia programu profilaktycznego

2. Podsumowanie i próba komentarza, interpretacji

3. Spis tabel Literatura Aneks i załączniki

4. Szpital jako środowisko rewalidacyjno - opiekuńcze

4.1. 2.1. Wprowadzenie

4.2. 2.2. Cechy osobowości odpowiadające prawidłowemu wejściu w określone role społeczne

4.2.1. 2.2.1. Pojęcie mocnych i słabych stron osobowości

4.2.2. 2.2.2. Cechy osobowości nauczyciela specjalnego

4.3. 2.3. Funkcje pedagoga specjalnego

5. Charakterystyka osób badanych

5.1. 3.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. 3.2. Zmienne i wskaźniki

5.2.1. 3.2.1. Współpraca rodziców z pedagogiem

5.2.2. 3.2.2. Warunki życiowe dziecka

5.2.3. 3.2.3. Warunki kulturalne

5.2.4. 3.2.4. Rodzaj jednostki chorobowej

5.3. 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze