Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-oppiminen by Mind Map: E-oppiminen

1. e-oppimisessa opettaja voi antaa oppilaille linkkejä joistakin asioista.

1.1. esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Samuli_Edelmann

2. monimuoto-opetus

2.1. internettiä käytetään muun opetuksen lisäksi

2.2. esim. lisätiedon haku

3. etäopetus

3.1. Ollan kaukana toisistaan, viestitään internetin kautta.

3.1.1. käytetyään hyväksi eri ohjelmia ja kaikkea median mahdollisuksia

3.1.1.1. New node

3.1.1.1.1. New node

3.2. Käytetään hyväksi ohjelmia, sosiaalista mediaa yms.

4. New node

5. e-oppiminen voi olla:

5.1. oppimistehtäviä tai testejä, jotka oppija ratkaisee verkossa ja saa niistä verkon kautta automaattisen palautteen

5.1.1. ajankohtaisista asioista tiedottamista verkossa

5.1.1.1. monimuoto-opetusta verkossa maantieteellisesti kaukana toisistaan oleville oppijoille

5.2. oppimistehtävien julkaisemista verkossa

5.3. oppimismateriaalin julkaisemista verkossa

5.3.1. tietoverkkojen hyödyntämistä opiskeluaiheeseen liittyvässä tiedonhaussa

5.3.1.1. etäopetusta verkossa, jossa oppijat ja opettaja eivät koskaan näe toisiaan

5.3.2. oppijoiden ratkaisujen julkaisemista verkossa

5.3.2.1. ryhmätöitä verkossa

5.3.3. vuorovaikutusta verkossa

5.3.4. monimuoto-opetusta verkossa

5.3.4.1. oppimisympäristön tai -alustan käyttöä opetuksen tukena

5.3.5. itseopiskelua verkossa