Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-oppiminen by Mind Map: E-oppiminen

1. Opiskelu

1.1. E-oppiminen mahdollistaa opiskelun oppijalle parhaiten sopivaan aikaan, sopivalla tahdilla ja sopivassa paikassa

1.2. Oppimateriaalit voidaan jakaa joko synkronisesti (reaaliajassa, yleensä luokkahuoneessa) tai etänä asynkronisesti (aikaviiveellä johonkin sopivaan aikaan).

2. E-oppiminen, e-opetus, eLearning, verkko-oppiminen tai verkko-opetus

2.1. Tarkemmin

2.1.1. Opiskelua nettiä käyttämällä

2.1.2. Verkko-opetus on tieto- ja viestintätekniikan, erityisesti verkkotekniikan, hyödyntämistä oppimisessa ja opetuksessa

3. Viestintä

3.1. Sosiaalinen media

3.1.1. Facebook-ryhmät

3.1.1.1. Hyvää

3.1.1.1.1. Tietoturva

3.1.1.1.2. Tehtävien anto

3.1.1.1.3. Keskustelumahdollisuus

3.1.1.2. Huonoa

3.1.1.2.1. Kaikkien tehtävien palautus ei onnistu

3.1.1.2.2. Tehtäviin keskittyminen

3.2. Sähköposti

3.2.1. Hyvää

3.2.1.1. Tehtävien jako

3.2.1.2. Tehtävien palautus

3.2.2. Huonoa

3.2.2.1. Kavereiden kanssa turha keskustelu

3.2.2.2. Kaikille ei ole sähköpostia

3.2.2.3. Ei ryhmäkeskusteluja

3.3. Live chat

3.3.1. Skype ja Live Messenger

3.3.1.1. Hyvää

3.3.1.1.1. Näkö -ja äänipuhelut

3.3.1.1.2. Keskustelumahdollisuus

3.3.1.1.3. Ryhmänäköpuhelut

3.3.1.2. Huonoa

3.3.1.2.1. Keskusteluja vaikea valvoa

3.3.1.2.2. Tietoturva

4. E-opetuksen muodot

4.1. Lähiopetus

4.1.1. tapahtuu fyysisesti jaetussa tilassa, jossa siis opettaja ja oppilaat ovat lähekkäin tai verkkokameran kautta

4.2. Monimuoto-opetus

4.2.1. opetus tapahtuu osittain kasvokkain ja osittain etäopetuksen keinoin

4.3. Itseopiskelu

4.3.1. opiskelija tai oppilas opiskee itse eli tekee töitä itsenäisesti

5. New node

6. New node

7. Opiskelun välineet

7.1. Intranet

7.1.1. Paikallinen lähiverkko

7.1.2. Tiedostojen jako

7.2. Internet

7.2.1. Maailmanlaajuinen tietoverkko

7.2.2. Opiskelutovereita ulkomailla

7.3. Televisio

7.3.1. Vuorovaikutteinen televisio

7.3.1.1. Liikeohjaus

7.3.1.2. Erilaiset ohjelmat

7.3.2. Oppimisohjelmat

8. Verkko-opetus Suomessa

8.1. Suomea pidetään joltain osin verkko-opetuksen kärkimaana

8.2. Suomessa on muun muassa virtuaaliyliopisto sekä virtuaaliammattikorkeakoulu.

8.2.1. Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle on myönnetty UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize -palkinto verkko-opetuksesta