Mindmeister Affordanssit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mindmeister Affordanssit by Mind Map: Mindmeister Affordanssit

1. PEDAGOGINEN VAIKUTTAVUUS

1.1. Käsitekartan käyttö on suositeltavaa ja sitä voi käytää opetuksessa

1.1.1. • Ideointi

1.1.2. • Asian jäsentäminen

1.1.3. • Oppiminen

1.1.4. • Oppimisen arviointi

1.2. Julkaisu kaikkien käytössä, joten saatavuus Internetissä edistää yleistä tiedon saatavuutta

1.2.1. Voit hyödyntää muiden julkaisuja

1.2.2. Ja muut voivat hyödyntää vastaavasti sinun julkaisuja

1.3. Käsitekartan suunnittelu ja sen työstäminen edistää tiedon prosessointia ja edistää siten oppimista

1.4. Auttaa jäsentämään tietoa

2. TEKNOLOGINEN VAIKUTTAVUUS

2.1. Ohjelman käyttö on helppoa ja vaivatonta

2.1.1. Ilmaisversiossa rajoitetaan sallittujen käsitekarttojen määrää, mikä heikentää alustan käyttömahdollisuutta

2.1.2. Helpottaa yleiseti ohjelman käyttöönottoa

2.2. Käsitekarttaan voidaan lisät kuvia, hymiöitä ja valokuvia ja linkkejä, tiedostoja sekä muistiinpanoja!

2.3. Käsitekartat voidaan jakaa tai upottaa esim.blogiin, wikiin, mikä lisää tiedon esittämistä sekä saatavuutta Internetissä

2.4. Ilmainen, saat käyttöön kun jaat käsitekartat yleiseen käyttöön

3. YHTEISÖLLINEN VAIKUTTAVUUS

3.1. Käsitekartan muokkaamiseen voi antaa oikeudet muille

3.1.1. Edistää ymmärtävää oppimista

3.2. Keskustelua varten tarvitaan toinen alusta

3.3. Voit julkaisun myötä saada/pyytää palautetta, kommentteja käsitekartastasi

3.3.1. Auttaa reflektoimaan omaa/muiden käsitekarttaa