Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mindmeister Affordanssit by Mind Map: Mindmeister Affordanssit
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mindmeister Affordanssit

PEDAGOGINEN VAIKUTTAVUUS

Käsitekartan käyttö on suositeltavaa ja sitä voi käytää opetuksessa

• Ideointi

• Asian jäsentäminen

• Oppiminen

• Oppimisen arviointi

Julkaisu kaikkien käytössä, joten saatavuus Internetissä edistää yleistä tiedon saatavuutta

Voit hyödyntää muiden julkaisuja

Ja muut voivat hyödyntää vastaavasti sinun julkaisuja

Käsitekartan suunnittelu ja sen työstäminen edistää tiedon prosessointia ja edistää siten oppimista

Auttaa jäsentämään tietoa

TEKNOLOGINEN VAIKUTTAVUUS

Ohjelman käyttö on helppoa ja vaivatonta

Ilmaisversiossa rajoitetaan sallittujen käsitekarttojen määrää, mikä heikentää alustan käyttömahdollisuutta

Helpottaa yleiseti ohjelman käyttöönottoa

Käsitekarttaan voidaan lisät kuvia, hymiöitä ja valokuvia ja linkkejä, tiedostoja sekä muistiinpanoja!

Esimerkiksi tähän muistiinpano!

Käsitekartat voidaan jakaa tai upottaa esim.blogiin, wikiin, mikä lisää tiedon esittämistä sekä saatavuutta Internetissä

Ilmainen, saat käyttöön kun jaat käsitekartat yleiseen käyttöön

YHTEISÖLLINEN VAIKUTTAVUUS

Käsitekartan muokkaamiseen voi antaa oikeudet muille

Edistää ymmärtävää oppimista

Keskustelua varten tarvitaan toinen alusta

Voit julkaisun myötä saada/pyytää palautetta, kommentteja käsitekartastasi

Auttaa reflektoimaan omaa/muiden käsitekarttaa