Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim by Mind Map: Dylematy pasywnych i aktywnych
środków przezwyciężania bezrobocia w
powiecie otwockim
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim

SPIS TREŚCI

Wstęp

Postawy wiedzy o bezrobociu

Ogólna charakterystyka bezrobocia

Definicja bezrobocia

Rodzaje i przyczyny bezrobocia

Rynek pracy w powiecie otwockim

Analiza stanu i struktury bezrobocia

Charakterystyka działania Powiatowego Urzędu Pracy w Otwock

Aktywne i pasywne środki przezwyciężania bezrobocia

Roboty publiczne, prace interwencyjne

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia i przekwalifikowania

Organizowanie miejsc odbywania staży dla bezrobotnej młodzieży

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Pasywne środki przezwyciężania bezrobocia

Zasiłki dla bezrobotnych

Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia

Skuteczność aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy

Psychospołeczne skutki bezrobocia

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ TABEL

BIBLIOGRAFIA