Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim by Mind Map: Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia w powiecie otwockim

SPIS TREŚCI

Wstęp

Postawy wiedzy o bezrobociu

Ogólna charakterystyka bezrobocia

Definicja bezrobocia

Rodzaje i przyczyny bezrobocia

Rynek pracy w powiecie otwockim

Analiza stanu i struktury bezrobocia

Charakterystyka działania Powiatowego Urzędu Pracy w Otwock

Aktywne i pasywne środki przezwyciężania bezrobocia

Roboty publiczne, prace interwencyjne

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia i przekwalifikowania

Organizowanie miejsc odbywania staży dla bezrobotnej młodzieży

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Pasywne środki przezwyciężania bezrobocia

Zasiłki dla bezrobotnych

Dylematy pasywnych i aktywnych środków przezwyciężania bezrobocia

Skuteczność aktywnej i pasywnej polityki rynku pracy

Psychospołeczne skutki bezrobocia

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ TABEL

BIBLIOGRAFIA