Mục tiêu của Quý Kim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mục tiêu của Quý Kim by Mind Map: Mục tiêu của Quý Kim

1. mục tiêu thực tế

1.1. tháng 6/2021 mua nhà trị giá 1.5-2 tỷ

1.2. tháng 12/2020 mua xe yêu thích

1.3. tháng 9/2020 đưa mẹ đi Thái Lan

1.4. Tháng 12/2020 đạt EMR thu nhập 400tr

1.5. năm 2020 xây nhà cho ck, sửa nhà cho ba má

1.6. từ 6/2020 mỗi tháng gửi má 1tr sài và mua dinh dưỡng gửi về đều đặn

1.7. Mục tiêu dài hạn

2. Kế hoạch hành động

2.1. Đọc sách

2.1.1. Tìm sách

2.1.1.1. Kinh doanh

2.1.1.2. amway

2.1.1.3. Phát triển bản thân

2.2. Nghe 2 câu chuyện thành công

2.2.1. trong amway và cuộc sống

2.2.2. 2 lần/ ngày

2.3. Liên tục follow người nỗi tiếng

2.3.1. DS đính kèm

2.3.2. trên MXH

2.3.3. hẹn trao đổi

2.4. Tăng thu nhập

2.4.1. amway

2.4.2. shoppe

2.4.3. đi dạy

2.4.4. bán hàng

2.4.5. kinh doanh ngoài

2.5. Chú ý về bề ngoài bản thân

2.5.1. dáng

2.5.2. da

2.5.3. trang phục

2.5.4. phong thái

2.6. Tăng kĩ năng chăm da và tư vấn dinh dưỡng, hướng tới cố vấn dinh dưỡng

2.6.1. học chưỡi spa

2.6.2. hẹn Kh chăm da

2.6.3. học về sp Atristry

2.6.4. tham gia word shop

2.6.5. giao lưu cùng chuyên gia

2.7. tập yoga và chạy thể dục mỗi sáng

2.8. Tiết kiệm

2.8.1. giữ lại 80% thu nhập cho mục tiêu nhà và xe