Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU by Mind Map: SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU

SPIS TREŚI

WSTĘP

Cele kształcenia bezrobotnych

Prawne aspekty szkoleń dla bezrobotnych

Rozwiązania ustawowe

Formy finansowania szkoleń

Rola i powinność Powiatowego Urzędu Pracy

Charakterystyka powiatu otwockiego

Położenie gograficzne i walory przyrodnicze

Sytuacja gospodarcza powiatu

Liczba i struktura ludności powiatu wg wieku

Szkolnictwo i rozwój zawodowy w powiecie

Struktura bezrobocia

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie rozwoju zawodowego i organizowanych szkoleń bezrobotnych

Początki działalności szkoleniowej wśród osób bezrobotnych

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie organizownych szkoleń dla bezrobotnych w latach 2006-2007

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Aneksy