Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU by Mind Map: SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB
BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU

SPIS TREŚI

WSTĘP

Cele kształcenia bezrobotnych

Prawne aspekty szkoleń dla bezrobotnych

Rozwiązania ustawowe

Formy finansowania szkoleń

Rola i powinność Powiatowego Urzędu Pracy

Charakterystyka powiatu otwockiego

Położenie gograficzne i walory przyrodnicze

Sytuacja gospodarcza powiatu

Liczba i struktura ludności powiatu wg wieku

Szkolnictwo i rozwój zawodowy w powiecie

Struktura bezrobocia

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie rozwoju zawodowego i organizowanych szkoleń bezrobotnych

Początki działalności szkoleniowej wśród osób bezrobotnych

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie organizownych szkoleń dla bezrobotnych w latach 2006-2007

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Aneksy