Các yếu tố offpage

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các yếu tố offpage by Mind Map: Các yếu tố offpage

1. Website có thật

1.1. Sử dụng gg my business

1.2. Các social liên kết với nhau tạo thành 1 hệ sinh thái

2. Chuyên gia trong một lĩnh vực

2.1. Số lượng bài viết được xuất bản

2.2. Chất lượng bài viết (có nhiều tương tác không, cmt, like , share, raiting)

3. Độ nổi tiếng

3.1. Có nhiều backlink

3.2. Nhiều người nhắc đến Brand Mention

3.3. Search Brand

3.4. Direct traffic

4. Hấp dẫn

4.1. CTR

4.2. Time onsite

4.3. Bounce rate