PARADIGMES PSICOLÒGICS DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PARADIGMES PSICOLÒGICS DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE by Mind Map: PARADIGMES PSICOLÒGICS DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE

1. CONDUCTISME

1.1. CREAT PER: JHON B. WATSON

1.2. ESTUDI

1.2.1. mecanisme més estudiat en investigació

1.2.2. Experiments metodològicament molt rigorosos

1.2.3. RELACIÓ entre: estímul-resposta

1.2.3.1. PROCÉS D'ASSOCIACIÓ

1.2.3.1.1. Evitar errors

1.2.3.1.2. Consolidar èxits

1.2.3.1.3. Noves associacions incrementen l'èxit

1.3. ÚS DE LES TIC

1.3.1. Dècada dels 70

1.3.1.1. Idea positivista

1.3.1.1.1. La conducta es pot modernitzar si es fan les pràctiques i els exercicis necessàris

1.3.1.1.2. Educació basada en la repetició

1.3.2. Disseny Tecnopedagògic

1.3.2.1. Per exemple. Treballar la lectoescriptura seleccionant les lletres que contenen certes paraules

1.3.2.1.1. Pissarres digitals

1.3.2.1.2. Tabletes portàtils

1.3.2.1.3. Ordinadors portàtils

2. COGNITIVISME

2.1. CREAT PER: JEAN PIAGET

2.2. ESTUDI

2.2.1. PROCESSOS MENTALS

2.2.1.1. Percepció

2.2.1.2. Memoria

2.2.1.3. Resolució de problemes

2.3. ÚS DE LES TIC

2.3.1. OFEREIXEN UN ENSENYAMENT SEQÜENCIAT EN PAS A PAS

2.3.1.1. Per exemple: EAO, ensenyament assistit per ordinador

2.3.1.1.1. L'alumnat aprèn com executar alguna cosa.

2.3.1.1.2. ANYS 80

2.3.1.1.3. ACTUALMENT

3. NIVELLS DE CONSRUCCIÓ D'APRENENTATGE

3.1. Creixement

3.1.1. Informació nova que no està en la memòria

3.1.1.1. Per exemple: Quan aprenem a utlitzar app noves

3.2. Ajust

3.2.1. Canvia o modifica les representacions mentals

3.2.1.1. Trets més restrictius

3.2.1.1.1. Per exemple: Idea d'hidrats de carboni desde idea d'aliment

3.2.1.2. Trets generals a casos nous

3.2.1.2.1. Per exemple: Idea de pasta desde idea d'hidrats de carboni.

3.3. Reestructuració

3.3.1. Arbre de coneixement completament nou

3.3.1.1. Per exemple: la vacuna contra la Covid-19

4. CONSTRUCTIVISME

4.1. CREAT PER: JEAN PIAGET I LEV VYGOTSKI

4.2. ESTUDI

4.2.1. PROCÉS D'EQUILIBRAMENT.

4.2.1.1. A MESURA QUE ACCEDIM A NIVELLS DE CONSTRUCCIÓ MÉS COMPLEXOS

4.2.1.1.1. Coneixements previs

4.2.1.1.2. Informació nova

4.2.2. MENT HUMANA (màquina d'aprendre més potent)

4.2.2.1. Aprenentatge controlat i reflexiu

4.2.2.2. Autoprograma i reflexiona sobre sí mateixa

4.2.2.3. Regulació metacognitiva

4.2.2.3.1. 1. Planificar metes i mitjans per assolir tasca

4.2.2.3.2. 2. Regular l'execució

4.2.2.3.3. 3. Avaluar els resultats

4.3. ÚS DE LES TIC

4.3.1. Principis dècada del 90

4.3.1.1. Ensenyament basat en internet (IBT)

4.3.1.1.1. Tecnologia web rudimentaria

4.3.1.1.2. Ús limitat a universitats i grans corporacions

4.3.1.1.3. Aprendre desde qualsevol lloc a qualsevol hora

4.3.2. Finals de la dècada dels 90

4.3.2.1. Interactivitat

4.3.2.2. Comença l'ensenyament virtual

4.3.2.2.1. Possibilitat real de construir entorns d'aprenentatge virtuals

4.3.2.2.2. Permet la retreoalimentació entre docents i alumnes

4.3.2.2.3. Model Blended Learning

5. INTERACCIONISME SIMBÒLIC

5.1. CREAT PER: CHARLES HORTON COOLLEY, GEORGE HERBERT MEAD entre altres.

5.2. ESTUDI

5.2.1. PSICOLOGIA SOCIAL (construcció de la identitat social)

5.2.2. 3 PREMISSES

5.2.2.1. Importància dels significats

5.2.2.1.1. Interpretació subjectiva que les persones fem sobre les situacions

5.2.2.2. Importància de la interacció social

5.2.2.2.1. Aprenem a interpretar la realitat a partir de la interacció amb els demés

5.2.2.3. Importància del caràcter actiu de la persona

5.2.2.3.1. Paper actiu de les persones, seleccionant, negociant i transformant, els significats

5.3. ÚS DE LES TIC

5.3.1. WEB 2.0 A L'EDUCACIÓ

5.3.1.1. Etapa de gran riquesa multimèdia

5.3.1.1.1. Contingunts i aplicacions de lliure accés

5.3.1.1.2. Xarxes socials afavoreixen el reconeixement de grup

5.3.1.1.3. Paper del docent: controlar que les dinàmiques afavoreixin l'aprenentatge

5.3.2. MOOC

5.3.2.1. Animen activament els grups d'estudi

5.3.2.2. Permeten ampliar la presentació dels continguts a través de molts mitjans

5.3.2.2.1. Enregistrament de so

5.3.2.2.2. Mons inmersius

5.3.2.2.3. Realitat augmentada