Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ledningssystem för kvalitet by Mind Map: Ledningssystem för kvalitet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ledningssystem för kvalitet

Ledningsprocesser

Styra

Ansvarig: Peter

Styrelsedokumentet, Personallista med Ansvarsområden, Ledarutvecklingsansvarig, Kvalitetsansvarig, IT-Chef, IT-Inköpsansvarig, Kommunikationsanvarig, Ekonomifunktion, Medarbetare, Ledningen, DC, Sektionschef, Handläggande tjänstemän, Ansvarig handläggare, VL, Handläggare, Utbildare, Ansvarig kontantkassor, Ekonomichef, Ansvarig varje län, An, Bilansvarig, Webredaktörer, Systemadministratörer (VERA), Administratör, Kvalitetspolicy, Kvalitetsmål, Resandepolicy, Jämställdhetsplan 2009, Lönepolicy

Dokumenthantering 1.4, Aktivitetsmall, Processmall, Termer och definitioner 3, Upprättande

Planera

Ansvarig: Peter

Förbättra

Ansvarig: Peter

Hantering avvikelser 2.0, Avvikelserapport 2.0

Kärnprocesser

Basverksamhet

Ansvarig: Roger

Programförd verksamhet 1.1

Projekt

Frank Isaksson

Mindkind

SpelArena

Avslutade, Hållbart

Ledarutveckling

Jennie Krafft

Genomförande

Upplägg och kodning av arrangemang

Stödprocesser

Ekonomi

Ansvarig: Eva

Budget

Inkommande fakturor, Inventarier

Utgående fakturor, Fakturaunderlag, Kundfakturor

Löner

Löpande bokföring, Kontantutlägg, Handkassa, Kontoplan

Bokslut, Bokslutsinstruktion

Blanketter, Kalkyl Cirkel, Reservationer, Lön och personuppgifter 2010, Tidrapport 2010 mall, Fakturaunderlag

Redovisande dokument, Orgnr. Skatteförvaltningen, Mapp ekonomi 2009, Mapp ekonomi 2010, Mapp ekonomi 2011, Mapp ekonomi 2012, Mapp Softone, Mapp Crona Lön, Mapp E-fakt

IT

Ansvarig: Roger

Kommunikation

Ansvarig: Roger

Intern kommunikation 2.0, Arbetsplatsträffar, APT-mall

Marknadskommunikation, Marknadsplan, Aktivitetsplan, Beställningsförfarande, Beställning Marknadskommunikation, Extern hemsida, Inloggning till episerver, MySpace, Kalmar, Växjö, Jönköping, Facebook, Jönköpingskontoret, Redovisande dokument, Brevmall, Prislista trycksaker, Hemsidan, Pressklipp, Till Thomas

Personal/Cirkelledare

Ansvarig: Peter Ström

Beskrivande, Arbetsplan, Kopieringsavtal, Ledarintroduktion

Lokala intruktioner

Resurser

Ansvarig: Peter ADMIN /KONTORSCERVICE PERSONAL ORG /

Bilar, BilJönköping, BilKalmar, BilVäxjö

Lokaler, Skötselrutin Jönköping, Telefonsystem Jönköping, Städinstruktion, Prislista - Jönköping, Ledarinfo Jönköping, Skötselrutin Tranås, Prislista Tranås, Skötselrutin Kalmar, Ledarinfo Kalmar, Skötselrutin Växjö, Prislista Växjö, Replokaler

Uthyrning, MRBS, Uthyrningslista Musikcentralen Vxo.xls, Prislista, Uthyrning Pris PA - SFR.xls, Kontrakt, Bokningsbekräftelse, Kontrakt Bowties Mars 2010.doc, Hyresavtal-fh-lokal, Nyckelkvittens

Verksamhetsrapporteringssystem

Roger (Inger)

Interna sidorna

Kommunikation

Marknadskommunikation, Extern Hemsida

Administration

Bidrag

Ekonomi

Gustav

IT/Datorer/Telefoni, IT

Kontorservice

Ledningssystem, Hantering avvikelser

Verksamhet och rapportering

Personal och Organisation

Utbildningar