Nystart Funka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nystart Funka by Mind Map: Nystart Funka

1. Tillgänglighet! => …heter det Funka eller heter det tillgänglighet?

2. Vad har Funka för mål (behov)?

2.1. Nöjda kunder

2.1.1. Vara långsiktig partner

2.1.2. Kunder ska komma tillbaka

2.2. Bäst kunskap om t12t i världen

2.2.1. Vara världsledande inom t12t

2.2.2. Utveckla och behålla vår marknadsposition som ledande globalt

2.2.3. Intern kunskapsutveckling

2.2.4. Innovativa

2.2.5. I framkant

2.2.6. Vara uppdaterade

2.2.7. Bevaka t12t-utvecklingen

2.3. Sprida kunskap om t12t

2.3.1. Skapa en tillgänglig värld för personer med funktionsnedsättning

2.3.2. Öka kunskapsnivån och förståelsen för t12t

2.3.3. Design för alla (

2.3.3.1. Möjliggöra och verka för att alla oavsett förmåga an ta del av information

2.4. God arbetsmiljö och kultur

2.4.1. Vara en omtyckt och attraktiv arbetsplats

2.4.2. Positiv inställning

2.4.3. Nöjda medarbetare

2.5. Ekonomiskt hållbart

2.5.1. Dollares

2.5.2. Bra löpande intäkter med bra marginal mot utfört arbete

3. Målgrupper för Funkas produkter och tjänster

3.1. Offentlig verksamhet

3.1.1. Leva upp till lagkrav

3.1.2. Om de har egen utveckling - certifieringar.

3.1.3. Hela Funkapaketet

3.1.3.1. Utbildningar

3.1.3.2. Granskningar

3.1.3.3. Mätverktyg

3.1.3.4. t12t-Konsult

3.1.4. Kan behöva vägledning i vad för form av stöd de behöver

3.1.4.1. Kan vara ganska handfallna från start

3.1.4.2. Vägledning steg för steg både för oss själva och kund

3.1.5. En produkt att hjälpa kunden förstå vad den behöver

3.1.5.1. Standardisera en workshop för att vägleda för att komma fram till bästa stödet.

3.1.6. Rekommendera ett sätt att jobba med tillgänglighet inom en organisation

3.1.6.1. Guide för ledningsdokument, organisation, styrning, vem/vilka som ansvarar för t12t

3.1.6.2. Tillgänglighetshandbok

3.1.6.3. Startpaket - hur kommer man igång och jobbar med t12t

3.1.7. "Kliva in och ställa oss på deras sida"

3.1.7.1. Viktigt att de känner sig trygga med hjälpen de får

3.1.7.2. "Vi är revisorer", "Vi är deras advokater för att det ska bli rätt"

3.1.8. I första steget säljer vi en försäkring. Vi går in och granskar. Lever man inte upp till det pang. Hjälp de att nå upp.

3.1.9. Hjälpa till med upphandlingen

3.1.10. De vill ha allt och och att det sak lösas snabbt - Quickfix

3.1.11. "Vi behöver problematitisera" Det är inget quickfix

3.1.11.1. Det är lite större frågor än så här.

3.1.11.2. "Fel strategi att berätta hur svårt det är"

3.1.11.3. Inte berätta om hur svårt det är men berätta om hur stort det är

3.1.11.4. Hur mycket det faktiskt kostar

3.1.11.5. Peka på nyttan, värdet - motivera

3.1.11.5.1. Når flera människoer

3.1.11.5.2. Goodwill

3.1.12. Sammanfattning

3.1.12.1. Behöver det hela utbudet. Massa hjälp

3.1.12.2. Behöv förstå vad för hjälp och kostnad

3.2. Transaktions-, säljföretag, E-handel

3.2.1. Drivkraften Pengar.

3.2.2. Lättare att argumentera för - När kunden kräver tillgänglighet.

3.2.3. Helt annan prismodell - Vi betalar inte för granskningen men får en prcent på försäljningen, Klarnarelaterad kommentar.

3.2.4. Företag som säljer till kunder som är berörda av lagen.

3.2.5. Möjlighet att stärka varumärket

3.2.6. "Vi säljer lite för billigt till de jättestora som nar pengar ex Swedbank, Klarna."

3.2.7. Vi kanske överlevererar när vi är där

3.2.8. Säkerhetslösningar

3.2.9. Styrs ofta av lagar och krav utomlands ifrån.

3.3. Leverantörer till de som berörs av lagen

3.3.1. Våra återförsäljare

3.3.2. När de erbjuder sina tjänster så företräder de oss.

3.3.3. Utbildningar, certifieringar

3.3.4. Automatiserade tjänster

3.3.5. Mer konkreta behov. Tydligare beställare.

3.3.6. Ibland kommer kraven från deras kunder

3.3.7. Ibland mer kunskap.

3.3.8. Mindre punktuppdrag, Små tjänster

3.3.9. Vill (bara) uppfylla lagen

3.3.10. Sålt timpotter

3.3.10.1. Evry i Norge bra exempel

3.3.11. Mindre leverantörer som börjar blomma för at de tillfredsställer krav

3.3.12. Bör vara en försäljningsargument att vara tillgängliga.

3.3.13. Sälja med argumentet att leverantören jobbar med Funka.

3.3.14. Mer lösningsfokuserade, pragmatiska

3.3.15. HiQ

3.3.15.1. Oberoende t12t kontroll i sin offert

3.4. Utbildare i t12t

3.4.1. Verktyg för att sprida kunskap om t12t inom sin organisation

3.4.2. lobba för viktigheten av t12t i sin organisation.

3.4.3. Utbilda ambassadörer

3.4.4. Jungle map

3.5. Intressenter

3.5.1. Media, influencers, journalister

3.5.2. Intresseorganisationer och personer med funktionsnedsättningar

3.6. Investerare

3.7. Yrkesroller

3.7.1. Utvecklare

3.7.2. Redaktörer

3.7.3. Kommunikatörer

3.7.4. UX-designers

3.7.5. Grafiska designers

3.7.6. Projektledning och systemansvariga

3.7.7. Ledning

3.7.8. HR

4. Vilka produkter/tjänster ska Funka erbjuda?

4.1. Granskningar

4.1.1. Granskningar

4.1.2. Granskningar

4.1.3. Granskning (olika omfattningar, mot semi-automatik)

4.1.4. Granskningar

4.1.5. Test, test, test

4.1.6. Granskning

4.2. Utbildning och föreläsningar

4.2.1. Utbildning online

4.2.2. Utbildningar (e-learning plattform) liknande Linkedin learning .

4.2.3. Utbildningar dels för allmän kunskap och mer anpassade, både i person och inspelat

4.2.4. Utbildning (roll- och målgruppspecifika)

4.2.5. utbildningar på alla nivå

4.3. "Hyr en tillgänglighetskonsult"

4.3.1. ”Inkludera en tillgänglighetsexpert” - involverad i alla faser utav utvecklingsprocessen

4.3.2. Konsultstöd, analyser, utbildningar/workshops förpackade på ett sätt som är attraktivt för kunden

4.3.3. IT/ Design stöd

4.3.4. Senior rådgivning (workshops inom strategi och implementation)

4.3.5. Strategisk rådgivning

4.4. Workshops och föreläsningar

4.4.1. Workshops

4.4.2. Föreläsningar

4.5. Automatiskt mätverktyg

4.5.1. Verktyg för egenkontroll så fokus kan vara på att stötta i tolkningar av bristerna och lösningar på dessa

4.6. Kunskapsresurs

4.6.1. Material att arbeta med t.ex: Tutorials /mallar

4.6.2. utbildningsvideos on demand. Korta tutorials

4.6.3. Produkter som är enklaför kunden att förstå och som gör deras jobba enklare att lyckas med.

4.6.4. Helhetslösningar för digital tillgänglighet

4.7. t12t-anpassa dokument

4.7.1. Pdf-fix.

4.7.2. PDF-tjänst (automatisk)

4.8. Webbutveckling

4.8.1. Webbutveckling (spisen i köket, förutsättning för löpande kompetensutveckling, närvaro, omvärldsbevakning, trovärdighet)

4.9. Kravunderlag

4.9.1. Ingår i mätverktygtjänsten

4.10. Användningstester

4.11. Nätverk

5. Fragment

5.1. Skapa insikt det först

5.2. Beskriva kundrfesor - hur bli rätt för olika kunder

5.3. Sen paketera.

5.4. Kundreas

5.4.1. Börja med insikt, policy, roller metoder

5.5. Vid försäljning pricka in var man befinner sig i processen

5.6. Var är man prata mot den kunden

5.7. Höja indexet för tillgänglighet

6. Nästa gång

6.1. Hur vi pakterar

6.2. Och ev nya produkter

7. Workshop 3

7.1. Stämmer den bilden har vi inte gjort vårt jobb.

7.2. Olika roller hela tiden

7.3. tre storas roillerna vända oss till

7.3.1. Managmentnivån

7.4. Funka idag och sen

7.5. Verktyget - Nya projektet.

7.6. Tillgängliga mott målgruppen

7.7. Ett mer automatiserat sätt

7.8. En plattform och ett verktyg

7.9. mäter lagstiftning mot compliance

7.10. Veta något om kunden.

7.11. Det vi ska göra

7.11.1. Analysera

7.11.2. Komma med förslag

7.11.3. Stödja

7.11.4. Vidareutbilda kompetenshöja

7.12. Jans bild

7.12.1. Automatisk analys

7.12.2. Lösningsförslag automatgenererade

7.12.3. Utbildningsmodul (filmer)

7.13. Vi filtrerar på roll. Det gör ingen annan. Svara utifrån den som ställer frågan.

7.14. Möta upp med lösningar som passar dem.

7.15. Jämgföra - Ör jag bättre eller sämre

7.16. Poäng

7.17. Erbjuda samma till stora och små - samma - Krav (Målbild) - Analys (Status) - Utbildning (Förståelse) - Åtgärder (Förbättring)

7.18. Helhet och detalj

7.19. Vi har en plan för hela resan som egentligen är en cirkel. Men vi måste kunna ta emot en kund på vilken station som helst.

7.20. I den ultimata världen är det verktyget som gör rätt vasl

7.21. Göra rätt först.

7.22. Vad är kundens behov och hur tillfredsställer vi dem bäst.

7.23. Dashboard

7.23.1. Analys

7.23.2. Åtgärd

7.23.3. Utbildning

7.23.4. Support

7.24. Vi vet att man kan lösa kundens behov på mycket mindre behov än analys men då tjänar vi inget pengar.

7.25. Viu är med på hela kundresa

7.26. Affärsmodell

7.26.1. Släpp in dem gratis

7.26.2. Grader av självtester

7.26.3. Hemsidan - Appen.

7.26.4. Självtest

7.26.4.1. Så kommer förslag. Vår rekommendatoion.

7.27. Varje offentlig webbplats borde ha ett intranät bakom sig.

7.28. Jag tror inte vi ska ha säljare. Digitalt kunna guida de rätt.

7.29. Ingen ansvarig i leveransen.

8. Vad vill Funka uppnå?

8.1. Jmfr Funkas mål ovan

8.2. Vara en långsiktig partner för tillgänglighet

8.3. Vara det självklara alternativet för tillgänglighet.

8.4. Skapa "insikt" (Anders Beinhoff) om vad t12t innebär, att det är stort men även skapar möjlighet, det berör fler, når fel.

8.5. Skrämmas till insikt och lagkrav eller peppa till insikt

8.5.1. Susanna medveten strategi att skrämmas, hota med repressalier.

9. Bilden av Funka

9.1. Vad vill att man ska tänka då man hör namnet Funka?

9.1.1. Kunskapsbank t12t

9.1.1.1. Funka är drivande inom tillgänglighet på marknaden => kunskap & innovation

9.1.1.2. Kunskapsbank

9.1.1.3. Funka har den vassaste kompetensen inom tillgänglighet => specialistkompetens

9.1.2. Bra och trevligt företag

9.1.2.1. Sammansvetsat team som stöttar varandra

9.1.2.2. Roligt företag att arbeta i.

9.1.2.3. Kul gäng att jobba med

9.1.2.4. Funka-kulturen => det finns grymt attraktiv och lockande kultur som byggts kring Funka => den vill man vara en del av, där vill man arbeta, dom vill man jobba med!

9.1.2.5. Trevligt företag som delar med sig av sin kunskap

9.1.2.6. Sveriges bästa arbetsplats

9.1.3. Tillgänglighetsexperter

9.1.3.1. Trogen partner inom tillgänglighetsarbetet

9.1.3.2. Experter på tillgänglighet.

9.1.3.3. Kompetens (trygghet, marknadsledande)

9.1.3.4. Kompetens

9.1.3.5. Experter

9.1.4. Störst t12t

9.1.4.1. Största inom branschen.

9.1.4.2. Arbetar med viktiga organisationer.

9.1.5. Bäst t12t

9.1.5.1. Bäst inom tillgänglighet

9.1.5.2. Funka är navet på marknaden => hög aktivitet och mest närvaro

9.1.5.3. Att vi ligger i framkant tekniskt (nej, det gör vi inte än, men övningen är väl framåtsyftande ☺)

9.1.6. Goda värderingar

9.1.6.1. Jämlikhet.

9.1.6.2. Pålitlighet, snällhet, kompetens.

9.1.6.3. Tillit

9.1.6.4. Ser till att världen blir en bättre plats; Trygghet och kvalitet,

9.1.7. Först med Nyheter

9.1.8. Samhällsviktiga

9.1.9. Trygghet

9.1.9.1. Trygghet och högsta leverans kvalité => …det är lugnt vi jobbar med Funka nu!

9.1.9.2. Trygghet och kvalitet

9.1.10. Koppling till funktionsnedsättnings-rörelsen

9.1.10.1. Kopplingen till användare med funktionsnedsättning, att vi gör det här på riktigt, walk the talk, allt vi rekommenderat är testat i verkligheten …

9.2. Vilken information vill Funka kommunicera?

9.2.1. Design för alla

9.2.1.1. Att vi kan göra skillnad

9.2.2. Tänk utanför lagen

9.2.3. Tillgänglighet behöver inte vara svårt och krångligt

9.2.3.1. Att tillgänglighet är viktigt men också roligt!

9.2.4. Information om hur man kan göra produkter/tjänster mer tillgängligt.

9.2.5. Tydlig information om Funkas tjänster och produkter.

9.2.5.1. Våra tjänster i den bemärkelsen att ”vi hjälper dig”

9.2.6. Våra forskningsprojekt så folk vet vad som händer i forskningsvärlden.

9.2.7. Vara lite bjussiga med tips och trix i sociala medier samt på gratis fredagswebinarer

9.2.8. Korrekt och tydlig information man kan lita på (speciellt om lagar och standarder)

9.2.9. Med fokus på lösningar (inte problem)

9.2.10. Positiva exempel – så här bra blev det när …

9.2.11. Kund/användarperspektiv – citat från nöjda kunder och glada användare, det handlar om människor!

9.2.12. Hjälper företag med digital tillgänglighet, helhetsleverantör, hur viktigt det är med digital tillgänglighet, att det ska vara en självklarhet att digital information finns tillgänglig för alla, fokus på lösningar