Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dužina by Mind Map: Dužina

1. Ravna crta

1.1. spaja dvije točke

1.2. crta se ravnalom

2. Izlomljena crta

2.1. nema kraja

2.2. sastavljena od više ravnih

3. Kratka crta

3.1. ima jednu točku u sredini

4. Duljina dužine

4.1. razmak između krajnjih točaka

4.2. AB označava se

4.2.1. IABI

4.2.2. d(A,B)

5. Nazivi dužina

5.1. usporedne

5.1.1. leže na usporednim pravcima

5.2. usmjerena

5.2.1. naznačeno koja je početna, a koja završna točka

5.3. jedinična

5.3.1. na brojevnom pravcu od ishodišta do točke