Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EKONOMIKA by Mind Map: EKONOMIKA

1. MAKRO

1.1. Makroekonomikos rodikliai

1.1.1. BVP

1.1.1.1. Apskaičiavimo metodai

1.1.1.1.1. Gamybos

1.1.1.1.2. Išlaidų

1.1.1.1.3. Pajamų

1.1.1.2. Į BVP neįskaičiuojama

1.1.1.2.1. Šešėlinė ekonomika

1.1.1.2.2. Negamybiniai sandoriai

1.1.1.3. Realusis ir nominalus BVP

1.1.2. BNP

1.2. Bendroji paklausa ir pasiūla

1.2.1. Visuminė paklausa

1.2.1.1. Vartojimas

1.2.1.1.1. Ribinis polinkis vartotojams

1.2.1.1.2. Taupymas

1.2.1.2. Investicijos

1.2.2. Visuminė pasiūla

1.2.2.1. Disponuojamos pajamos

1.2.2.2. Pusiausvyros nacionalinis produktas

1.3. Darbo rinka ir nedarbas

1.3.1. Gyventojai

1.3.1.1. Aktybūs

1.3.1.1.1. Užimti gyventojai

1.3.1.1.2. Bedarbiai

1.3.1.2. Neaktyvūs

1.3.1.2.1. Moksleiviai, studentai, pensininkai, namų šeimininkės

1.3.2. Darbo rinkos rodikliai

1.3.2.1. Nedarbo lygis

1.3.2.2. Aktyvumo lygis

1.3.2.3. Užimtumo lygis

1.3.3. Nedarbo tipai

1.3.3.1. Sruktūrinis

1.3.3.2. Laikinas

1.3.3.3. Ciklinis

1.4. Monetarinė politika

1.4.1. Infliacija

1.4.1.1. Normali infliacija

1.4.1.2. Hiperinfliacija

1.4.1.3. Stagfliacija

1.4.1.4. Defliacija

1.4.2. Skatinanti

1.4.3. Stabdanti

1.4.4. Monetarinės politikos funkcijos

1.4.4.1. Atviros rinkos operacijos

1.4.4.2. Diskonto norma

1.4.4.3. Privalomųjų atsargų norma

1.4.5. Objektai

1.4.5.1. Palūkanų norma

1.4.5.2. Pinigų kiekis

1.4.5.3. Valiutos keitimo kursas

1.4.5.4. Infliacijos tempai

1.4.6. Pinigai

1.4.6.1. Pinigų funkcijos

1.4.6.1.1. Mainai

1.4.6.1.2. Apskaitos vienetas

1.4.6.1.3. Taupymo priemonė

1.4.6.1.4. Mokėjimo priemonė

1.4.6.2. Pinigų paklausa

1.4.6.2.1. Nominali pinigų paklausa

1.4.6.2.2. Reali pinigų paklausa

1.4.6.3. Pinigų pasiūla

1.4.6.3.1. Nominali pinigų pasiūla

1.4.6.3.2. Reali pinigų pasiūla

1.5. Fiskalinė politika

1.5.1. Ekspansinė

1.5.1.1. Vyriaustbės išlaidų didinimas

1.5.1.2. Mokesčių mažinimas

1.5.1.3. Transferinių išmokų didinimas

1.5.1.4. Visų priemonių derinimas

1.5.2. Restrikcinė

1.5.2.1. Vyrriausybės išlaidų mažinimas

1.5.2.2. Mokesčių didinimas

1.5.2.3. Transferinių išmokų mažinimas

1.5.2.4. Visų priemonių derinimas

1.5.3. Priemonės

1.5.3.1. Vyriausybės išlaidos

1.5.3.1.1. Einamosios

1.5.3.1.2. Kapitalinių įdėjimų

1.5.3.2. Valstybės biudžeto (skolos) valdymas

1.5.3.2.1. Skolinimasis šalies viduje ir užsienyje

1.5.3.2.2. Senjoražas

1.5.3.2.3. Fiskalinių rezervų naudojimas

1.5.3.2.4. Valstybės turto pardavimas

1.5.3.3. Valstybės pajamos

1.5.3.3.1. Mokesčiai

1.5.3.3.2. Nemokestinės pajamos

1.5.4. Diskretinė

1.5.4.1. Vyriausybės sąmoningai vykdomas mokesčių ir išlaidų keitimas

1.5.5. Nediskretinė

1.5.5.1. Savaime veikianęios biudžeto politikos priemonės

1.5.5.1.1. Priemonės - savaiminiai stabilizatoriai

2. MIKRO

2.1. Paklausa

2.1.1. Kainos veiksniai

2.1.2. Nekainos veiksniai

2.1.2.1. Prekės pakaitai

2.1.2.2. Papildančios prekės

2.1.2.3. Pirkėjų pajamos

2.1.2.4. Vartotojų lūkesčiai

2.1.2.5. Vartojimo tradicijos

2.1.2.6. Reklama

2.1.3. Elastingumas

2.2. Pasiūla

2.2.1. Kainos veiksniai

2.2.2. Nekainos veiksniai

2.2.2.1. Gamybos veiksniai

2.2.2.2. Pažangios technologijos

2.2.2.3. Mokesčiai

2.2.2.4. Prekių gamybos ryšių įtaka

2.3. Kaštai

2.3.1. Bendrieji kaštai

2.3.2. Tiesioginiai kaštai

2.3.3. Kintamieji kaštai

2.3.4. Ekonominiai kaštai

2.3.4.1. Išoriniai (implicitiniai)

2.3.4.2. Vidiniai (Eksplicitiniai)

2.3.5. Alternatyvūs kaštai

2.3.6. Ilgo periodo kaštai

2.3.7. Trumpo periodo ribiniai kaštai

2.3.8. Trumpo periodo bendrieji kaštai

2.3.9. Pastovieji kaštai

2.3.10. Eksplotaciniai kaštai

2.3.11. Sandėrių kaštai

2.4. Asmeninis biudžetas

2.4.1. Išlaidos

2.4.2. Pajamos

2.4.2.1. Indėlis

2.4.2.1.1. Palūkanos

2.5. Mokesčiai

2.6. Subalansuotas biudžetas

2.6.1. Perteklius

2.6.2. Deficitas

2.7. Vartotojo elgsena darbo rinkoje

2.7.1. Vartotojas - žmogus arba įmonė, kurie perka ir naudoja prekes ar paslaugas

2.7.2. Problemos kylančios vartojimo procese

2.7.2.1. Vartotojo perspektyva

2.7.2.2. Įmonių perspektyva

2.7.3. Aplinkos veiksniai, kurie įtakoja vartotojų elgseną

2.7.3.1. Psichologiniai

2.7.3.1.1. Motyvacija

2.7.3.1.2. Asmenybė

2.7.3.2. Sociokultūriniai

2.7.3.2.1. Šeima

2.7.3.2.2. Kultūra

2.7.3.3. Situaciniai

2.7.3.3.1. Pirkimo tikslas

2.7.3.3.2. Galimybė

2.7.3.3.3. Socialinė aplinka

2.7.3.4. Asmeniniai - demografiniai

2.7.3.4.1. Gyvenimo stilius

2.7.3.4.2. Amžius

2.7.3.4.3. Lytis

2.7.3.5. Marketingo

2.7.3.5.1. Paslauga / prekė

2.7.3.5.2. Vieta

2.7.3.5.3. Kaina

2.7.3.5.4. Rėmimas