Protocol de Kyoto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Protocol de Kyoto by Mind Map: Protocol de Kyoto

1. Estats participants

1.1. Qui el va impulsar

1.2. Qui el va firmar

1.2.1. Qui el compleix

1.2.2. Qui no el compleix

1.2.2.1. Motius

1.2.2.1.1. Econòmics

1.2.2.1.2. Socials

2. Va significar

2.1. Efectes

2.1.1. Socials

2.1.1.1. Conscienciació

2.1.1.1.1. Classe política

2.1.1.1.2. Empresaris

2.1.1.1.3. Societat

2.1.2. Ambientals

2.1.3. Econòmics

2.1.4. Industrials

3. Planteja

3.1. Fites a aconseguir

3.1.1. Aconseguides

3.1.2. No aconseguides

3.2. Reduir l'Efecte Hivernacle

3.2.1. Com

3.2.1.1. Reducció emissió de gasos

3.2.1.1.1. CO2

3.2.1.1.2. CH4

3.2.1.1.3. HFC

3.2.1.1.4. PFC

3.2.1.1.5. SF6

3.2.1.1.6. NO2

4. Grups ecologistes

4.1. Què en pensen

4.1.1. estàn a favor?

4.1.1.1. quins

4.1.2. no estan a favor?

4.1.2.1. quins

4.2. Difusió del Protocol

4.2.1. Exposicions

4.2.2. Campanyes

5. què en sap la gent

5.1. Que en sabem del protocol de Kyoto?

5.1.1. Sóm ignorants?

5.1.2. Nivell de Conscienciació

5.2. Què ens explica la prensa?

5.3. Què ens expliquen els polítics?

5.4. Què ens expliquen les empreses?

6. Kyoto

6.1. ciutat

6.1.1. Japó

6.1.2. Història

6.1.2.1. tradició ambiental

7. Data

7.1. any

7.2. Moment Històric

8. Contaminació

8.1. emissió de gasos

8.1.1. CO2

8.1.1.1. Síntesi

8.1.1.1.1. reaccions a l'atmosfera

8.1.1.2. Propietats

8.1.1.3. Efectes

8.1.1.3.1. sobre la salut

8.1.1.3.2. contacte amb altres substàncies

8.1.2. Efecte hivernacle

8.1.2.1. Atmosfera

8.1.2.1.1. capa d'ozó

8.2. Efectes

8.2.1. Econòmics

8.2.2. Ambientals

8.2.3. Socials

8.3. Deguda a

8.3.1. Industria

8.3.2. Tala de boscos

8.3.3. Grans ciutats