Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Triunghi by Mind Map: Triunghi

1. Clasificare

1.1. Dreptunghic

1.2. Isoscel

1.3. Echilateral

1.4. Oarecare

2. Proprietăți

2.1. 3 laturi

2.2. Suma unghiurilor = 180*

3. Linii importante

3.1. Bisectoarea

3.2. Înălțimea

3.3. Mediana

3.4. Mediatoarea

3.5. Linia mijlocie

4. Puncte remarcabile

4.1. Centrul cercului circumscris

4.2. Centrul cercului înscris

4.3. Ortocentrul

4.4. Centrul de greutate

5. Congruență

5.1. Criterii de congruență

5.2. Congruența triunghiurilor dreptunghice

6. Formule

6.1. Perimetru și semiperimetru

6.2. Arie