SELÇUKLU DEVLETİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SELÇUKLU DEVLETİ by Mind Map: SELÇUKLU DEVLETİ

1. Kuruluş Dönemi

1.1. I. Kılıç Arslan

1.1.1. I. Haçlı Seferi

1.1.1.1. Selçuklunun başkenti olan İznik, Bizanslıların eline geçti.

1.1.1.2. Başkent, İznik'ten Konya'ya taşındı.

1.1.2. Toprak almaktan çok topraklar korumaya çalışılan dönemdir.

1.2. I. Mesut

1.2.1. II. Haçlı Seferi

1.2.1.1. Selçuklular, Kudüs'e giden yolları almıştır.

1.2.1.2. Bizanslılar büyük yenilgiye uğramıştır.

1.2.2. Danişmentlilerin desteğiyle tahta geçen hükümdardır.

1.2.2.1. Bu olay, devletin merkezi otoritesinde sorunlar olduğunun göstergesidir.

2. Yükselme Dönemi

2.1. II. Kılıç Arslan

2.1.1. III. Haçlı Seferi

2.1.1.1. Hıttin Savaşı

2.1.1.1.1. Selçukluklar, Kudüs'ü aldı.

2.1.1.2. Bizanslılar büyük bir yenilgiye uğradı.

2.1.2. Miryokefalon Savaşı

2.1.2.1. Bu savaşın sonucunda Türkler, Anadolu'nun tapusunu almıştır.

2.2. I. Gıyaseddin Keyhüsrev

2.2.1. I. Gıyaseddin Keyhüsrev, yönetime iki kez hükümdardır.

2.2.2. İlk denizcilik faaliyetlerinin başladığı dönemdir.

2.2.3. Kıyı şeridindeki bölgeler alınmıştır. (Samsun, Antalya)

2.2.4. Venedik ile ticaret antlaşması yapılmıştır.

2.2.5. İznik-Rum İmparatorluğu'yla barış antlaşması imzalanmıştır.

2.3. I. İzzettin Keykavus

2.3.1. Karadeniz ticaretini güvende tutabilmek için Sinop alınmıştır.

2.3.2. Trabzon-Rum İmparatorluğu vergiye bağlanmıştır.

2.4. Aladdin Keykubat

2.4.1. Selçuklu Devleti dönemine en parlak zamanını yaşatan hükümdardır.

2.4.2. Trabzon-Rum İmparatorluğu kuşatılmış ama alınamamıştır.

2.4.3. Akdeniz üzerine seferler gerçekleştirilmiştir.

2.4.4. Suğdak Seferi

2.4.4.1. Türklerin yaptığı ilk denizaşırı seferdir.

2.4.4.2. Suğdak Limanı alınmıştır.

3. Yıkılış Dönemi

3.1. II. Gıyaseddin Keyhüsrev

3.1.1. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, tecrübesiz bir hükümdardır.

3.1.2. Veziri Saadettin Köpek, bu hükümdarın çevresindeki bilgili ve güçlü herkesi görevden uzaklaştırmıştır.

3.1.2.1. Saadettin Köpek'in amacı, yönetimde tek kişi olmak istemesidir.

3.1.3. Moğolların Anadolu'yu istila etmeye başladığı dönemdir.

3.1.4. Baba İshak İsyanı

3.1.4.1. Orta Asya'da gerçekleşen Moğol istilaları yüzünden Anadolu'ya göç eden Türkmenler'in çıkardığı isyandır.

3.1.4.2. Bu isyan Sivas, Amasya ve başkent Konya'ya ilerliyor.

3.1.4.3. Selçuklular, bu isyanı çok zor bastırmıştır.

3.1.4.3.1. Bu, devletinin siyasi otoritesinin azaldığının kanıtıdır.

3.1.5. Kösedağ Savaşı

3.1.5.1. Moğolların Türklerin topraklarına saldırdığı savaştır.

3.1.5.2. Bu savaşın sonucunda Türkler büyük bir yenilgiye uğramış ve Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir.

3.1.5.3. Sonuçları

3.1.5.3.1. Türkler, Moğolların egemenliği altına girmiştir.

3.1.5.3.2. Anadolu'nun tamamı istila edilmiştir.

3.1.5.3.3. Moğolların, Türklerden çok yüksek vergiler alması sebebiyle Türkler ticarette geriliyor.

3.1.5.3.4. II. Dönem Türk Beylikleri ortaya çıkıyor.

3.1.5.3.5. Birçok Türk şehrinde hem bilimsel hem kültürel faaliyetler duruyor.

4. Beylikler

4.1. Saltuklular

4.1.1. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir.

4.2. Danişmentliler

4.2.1. En güçlü Anadolu beyliğidir.

4.3. Mengücekliler

4.4. Artuklular

4.4.1. Devlet işlerinde gayrimüslümlere görev veren beyliktir.

4.5. Çaka Beyliği

4.5.1. Denizcilikle uğraşan ilk Türk beyliğidir.