Protocol de Kioto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Protocol de Kioto by Mind Map: Protocol de Kioto

1. CO2

1.1. Química

1.1.1. Característiques estructurals del O=C-O

1.2. Enginyeria

1.2.1. Generadors de CO2

1.2.1.1. Vehicles

1.2.1.2. Electrodomèstics

1.2.1.3. Fàbriques

1.3. Ciències Ambientals

1.3.1. Efecte hibernacle

1.3.1.1. Repercusió atmosfera

1.3.1.2. Desglaciació

1.4. Biologia

1.4.1. Problemes ecosistemes per excés de CO2 en l'aire

2. Filosofia

2.1. Preocupació ciutadana

3. Història

3.1. Quan i qui van crear el protocol

3.1.1. ONU

4. Economia

4.1. Pèrdues econòmiques per regulació de CO2

5. Geografia

5.1. Japó

5.2. Mapa d'emissions de CO2 mundial

6. Dret

6.1. Condicions a complir

6.2. Països que compleixien el protocol

6.3. Països que es neguen a complir el protocol