Protocol de Kioto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Protocol de Kioto by Mind Map: Protocol de Kioto

1. Països que no l'han firmat

1.1. EUA

1.2. Rússia

2. mínim d'emissió de CO2 permès

2.1. 5.4% del 2008-2013

3. Objectiu reduir les emissions de sis gasos provocadors de l'escalfament global.

3.1. CO2

3.2. CH4

3.3. N2O

3.4. HFC

3.5. PFC

3.6. (SF6)

4. Kyoto

4.1. és la capital de la prefectura de Kioto, Japó. Fins el 1868 va ser la capital del Japó.

5. Fonts d'emissió

5.1. Centrals tèrmiques

5.2. Automòvils

5.3. fàbriques

5.4. etc

6. Conseqüències

6.1. efecte hivernacle

6.2. cambi climàtic

6.3. augment del nivell del mar

6.4. desglaç dels pols

7. com afecta la crisis

7.1. reduïnt les emissions

7.2. augmentant el preu del petroli