Pozitivni utjecaj učenja kako programirati na studente

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pozitivni utjecaj učenja kako programirati na studente by Mind Map: Pozitivni utjecaj učenja kako programirati na studente

1. Programiranje

1.1. Teorijske postavke

1.2. Vještine povezane s programiranjem

1.3. Utjecaj učenja kako programirati

2. Studenti

2.1. Problemi kojim se suočavaju svi studenti

2.2. Problemi kojim se suočavaju studenti s invaliditetom

2.3. Iskustva studenata s programiranjem

3. Metoda istraživanja

3.1. Metoda ankete

3.2. Alati za provođenje istraživanja

3.3. Veličina uzorka

4. Ciljevi istraživanja

4.1. Istražiti utjecaj učenja kako programirati na studente

4.2. Provjeriti postoji li sličnost u mišljenju studenata iz različitih država o utjecaju učenja kako programirati

4.3. Istražiti vezu između znanja i iskustva studenta u programiranju i pozitivnog mišljenja o utjecajima učenja kako programirati

4.4. Istražiti mišljenje studenata o grupnom programiranju

5. Analiza rezultata istraživanja

5.1. Deskriptivna statistika

5.2. Grafička reprezentacija rezultata