İlk Türk Devletleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İlk Türk Devletleri by Mind Map: İlk Türk Devletleri

1. 1. Kök Türk Devleti

1.1. Kuruluş 552-638

2. Uygurlar

2.1. Kuruluş (770- 840)

2.2. Kutluk Bilge Kağan Ötüken şehrin de kurmuştur.

2.3. En parlak devri Moyen Cur devridir.

2.4. Bögü Kağan devrinde Mani dinini kabul etmişlerdir.

2.5. İlk defa matbaa ve kağıdı kullanmışlardır.

2.6. Uygur alfabesini kullanmışlardır.

2.7. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

2.8. Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır.

3. Avrupa Hun Devleti

3.1. Kuruluş 375-469

3.2. Balamir Macaristan' da kurdu

3.3. En parlak dönemi Atilla

3.3.1. Avrupalılar ona tanrının kırbacı demiştir.

3.3.2. Batı ve Doğu Romayı vergiye bağlamıştır.

3.4. Atilla' dan sonra devlet yıkılma sürecine girdi

4. 2. Kök Türk Devletli

4.1. Kuruluş 682-745

4.2. Kutluk (İlteriş) kurdu.

4.3. En parlak dönemi Bilge Kağan

4.3.1. Kardeşi Kültegin ordu komutanı

4.3.2. Tonyukuk veziri

4.4. Orhun Kitabeleri

4.4.1. Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri

4.5. Kök Türk alfabesini kullandılar

5. Büyük Hun (Asya) Devleti

5.1. Türklerin kurduğu ilk devlettir.

5.2. Başkenti Ötükendir.

5.3. İlk hükümdarları Teoman' dır.

5.4. Çin Seddi Hun devletinin saldırılarına karşı yapılmıştır.

5.5. Devlet önce batı ve doğu daha sonra kuzey ve güney şeklinde parçalanmıştır.

5.6. Güney Hunlar, Çin egemenliğine girmiştir.

5.7. Kuzey Hunlar batıya göç edip kavimler göçünü başlatmışlardır.