Ammatillisen opettajuuteni verkostokaavio, Markku Hugg VE20A

Ammatillisen opettajuuteni verkostokaavio, Markku Hugg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ammatillisen opettajuuteni verkostokaavio, Markku Hugg VE20A by Mind Map: Ammatillisen opettajuuteni verkostokaavio, Markku Hugg VE20A

1. Lähiyhteisö

1.1. Ystävät ja sukulaiset

1.1.1. Lähipiirin verkostoituminen

2. Oppilaitosten verkosto

2.1. Suomalaiset oppilaitokset

2.2. Ulkomaiset oppilaitokset

3. Työelämäverkosto

3.1. Suomalainen verkosto

3.2. Ulkomainen verkosto

4. Substanssiosaaminen

4.1. Myyntityö

4.2. Markkinointi

4.3. Viestintä

5. Ammatillista opettajuutta säätelevä lainsäädäntö ja asetukset

5.1. Lait ja asetukset ammatillisesta opettajuudesta

5.2. Oppilaitosten johtosäännöt ja säädökset

6. Pedagoginen osaaminen

6.1. Muodollinen opettaminen

6.2. Dialogi, fasilitointi, keskustelutaidot

6.3. Pedagogisten järjestelmien käyttö

7. Motivaatio ja halu kehittyä

7.1. Oppimistaidot

7.2. Halua oppia, motivaatio

8. Metataidot; muutoksensietokyky

8.1. Motivaatio

8.2. Resilienssi

9. Teknologinen osaaminen

9.1. Teknologian substanssiosaaminen

9.2. Halua oppia teknologiaa