Projektu vadības rīki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projektu vadības rīki by Mind Map: Projektu vadības rīki

1. Darbs komandā

1.1. Ledlauži

1.2. Aptaujas

1.3. Liberating Structures - Introduction

1.4. Sociālais kontrakts

1.5. Svarīga komunikācija, sadarbība, atklātība, spēja sadalīt pienākumus, uzticēšanās komandas biedriem, uzdot jautājumus un klausīties

1.6. Fasilitators

2. Produktivitāte

2.1. Zero inbox

2.2. Vizualizācijas nozīme

2.2.1. Infografikas, canvas

2.2.1.1. Zīmēt prezentējot

2.3. Parūpēties

2.4. Eizenhauera matrica

2.4.1. 4 krāsas - Do first, Schedule, Delegate, Avoid

2.5. MONOtasking

2.6. Pomodoro tehnika

2.7. Gmail+Keep+Calendar

2.8. Domu kartes

3. Domāšanas veidi

3.1. Agile

3.1.1. Manifesto for Agile Software Development

3.1.1.1. 4 values

3.1.1.1.1. 12 principles

3.1.2. Cikliska, interatīva pieeja

3.1.3. Scrum

3.1.3.1. Scrum.org

3.1.3.1.1. Events

3.1.3.1.2. Scrum team roles

3.1.3.1.3. Artifacts

3.1.3.2. vienota izpratne par "Done"

3.1.3.3. 5 values

3.1.3.3.1. courage

3.1.3.4. Revolūcija

3.1.3.5. Scrum Board

3.1.3.5.1. Work selected upfront

3.1.3.6. Agile Latvija biedrība

3.1.4. Agile leadership

3.2. LEAN

3.2.1. Kaizen

3.2.2. Toyota

3.2.3. Pamatprincipi (Palielināt vērtību)

3.2.3.1. Kas rada vērtību klientam?

3.2.3.1.1. Identificēt un novērtēt vērtības plūsmu

3.2.4. Skolotājs un māceklis darba attiecībās

3.2.4.1. Mācās viens no otra

3.2.5. Lean Thinking — Lean Primer

3.2.6. "..Leaders aren’t there to judge. They’re there to encourage people. Trial and error is what it's all about."

3.2.7. Augstākā kvalitāte, zemākās izmaksas, īsākie termiņi, labākā drošība, augsta morāle

3.2.8. Cargo cult

3.2.9. Uzņēmuma kultūra

3.2.10. Kanban

3.2.10.1. Darba plūsmas menedžments, vizualizācija

3.2.10.1.1. Signal card

3.2.10.2. Kanban vs Scrum

3.2.10.2.1. Var pielietot abus vadoties pēc projekta - radošs (Scrum) vai rutinēts (kanban)

3.2.10.2.2. Kanban Board

3.2.10.3. Evolūcija

3.2.10.4. Visualize

3.2.10.4.1. Limit work-in-progress

4. Rīki

4.1. Kanban dēļi

4.1.1. Trello

4.1.2. Meistertask

4.1.2.1. mobile app

4.1.2.1.1. patīk sveicienu teksti

4.2. Komunikācija

4.2.1. Zoom

4.2.1.1. Daudz iespēju darbam attālināti - white board, screen share

4.2.2. WhatsApp

4.2.3. Slack

4.2.4. Leancoffeetable

4.2.5. Miro

4.3. Aptaujas

4.3.1. Typeform

4.3.1.1. Bezmaksas vairāk kā aptauju rīks

4.3.2. Surveymonkey

4.3.3. Kahoot

4.3.3.1. Spēles, izklaide

4.3.4. Mentimeter

4.4. Vizualizācija

4.4.1. Canva

4.4.2. Jamboard

4.4.3. Infogr.am

4.4.4. Prezi

4.4.5. Wordclouds

4.5. Produktivitāte

4.5.1. Doodle

4.5.2. Google APPs

4.5.2.1. Izdevīgi ja ir konts

4.5.3. Duolingo

4.6. Domu kartes

4.6.1. Mindmeister

4.6.1.1. Lejupielāde un failu augšupielāde maksas

4.6.2. MindMup

4.6.3. Miro

4.7. Projektu vadība

4.7.1. Jira