Tính chính xác và xác thực của sự kiện

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tính chính xác và xác thực của sự kiện by Mind Map: Tính chính xác và xác thực của sự kiện

1. Yêu cầu

1.1. Phải là sự kiện có thật

1.2. Phải có đủ yếu tố 5W1H

1.3. Tin đăng phải chính xác tuyệt đối

2. Ví dụ

2.1. Vụ cháy trung tâm thương mại năm 2002

2.1.1. Báo Thanh Niên ban đầu đưa tin có ít nhất 200 người chết cháy. Thông tin này gây hoảng loạn dư luận.

2.1.1.1. Nhưng sau đó báo đính chính, xin lỗi bạn đọc, rằng thực tế chỉ khoảng 80 người chết.

2.1.1.1.1. Làm nhiều người nghĩ theo chiều hướng không tin, nghĩ báo che dấu sự thật

2.1.1.2. Một số người không đọc tin đính chính

2.1.1.2.1. Tin rằng có 200 người chết

2.2. Cha chồng với con dâu

2.2.1. Sự tưởng tượng của phóng viên

2.2.1.1. Nhiều báo đăng lại

2.2.1.1.1. Gây hoang mang dư luận

3. Hậu quả

3.1. Vu khống, xâm hại đến quyền lợi của những người có liên quan