Slachtoffer van een ongeval

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Slachtoffer van een ongeval by Mind Map: Slachtoffer van een ongeval

1. Inleiding

2. 5 Ongevalstypes

2.1. Ongeval in het privéleven

2.2. Arbeidsongeval

2.2.1. Overheidspersoneel

2.2.2. Personeel onderworpen aan de RSZ

2.2.3. Zelfstandige

2.2.4. Arbeidswegongeval met een aansprakelijke

2.3. Ongeval naar aanleiding van een fout van een derde

2.4. Ongeval in hoedanigheid van zwakke weggebruiker

2.5. Ongeval naar aanleiding van een medische fout van een derde

3. Verklarende woordenlijst

4. Bibliografie

5. Inhoudstafel

5.1. Structuur

5.1.1. Gelijkenissen

5.1.2. Verschillen

6. Nuttige adressen en telefoonnummers