4 năm ở ftu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 năm ở ftu by Mind Map: 4 năm ở ftu

1. Kỳ 1

1.1. Làm quen môi trường

1.1.1. bạn mới

1.1.2. cách học ở bậc đại học

1.1.3. xác định lộ trình học tập trong 4 năm

1.2. học các kỹ năng cơ bản

1.2.1. make up

1.2.2. giao tiếp

1.2.3. teamwork

1.3. Sống tự lập

1.4. Tham gia CLB

1.5. Rèn luyện thể chất

1.5.1. đạp xe đi học

1.5.2. đi bộ 30' một ngày

2. Kỳ 2

2.1. Kiếm việc làm thêm

2.2. GPA=3.6

2.3. Đến trung tâm luyện thi Ielts

2.4. Rèn luyện kỹ năng tin học cơ bản

2.5. Đạp xe đi học, đi làm

3. Kỳ 3

3.1. GPA=3.6

3.2. bổ sung kỹ năng máy tính

3.2.1. MS Office

3.2.2. Photoshop

3.2.3. Edit Video

3.3. Đạp xe đi học, đi làm

3.4. Tiếp tục luyện thi Ielts

4. Kỳ 4

4.1. tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện

4.2. GPA=3.6

4.3. Thi ielts=8.0

4.4. Học thêm tiếng Hàn

5. Kỳ 5

5.1. MOS: 700/1000

5.2. GPA=3.2

5.3. Trau dồi thêm các kỹ năng, ngôn ngữ

5.3.1. đàm phán

5.3.2. giải quyết vấn đề

6. Kỳ 6

6.1. GPA=3.2

6.2. Học viết và bổ sung các kỹ năng cần thiết cho CV

6.3. Ôn luyện tiếng Hàn

6.4. Mua xe máy

7. Kỳ 7

7.1. Apply vào công việc liên quan đến KTQT( 10 triệu/ tháng

7.2. GPA=3.2

7.3. GYM: 1h/1d

8. Kỳ 8

8.1. Tốt nghiệp bằng giỏi

8.2. Tiếng Hàn: topik 4

8.3. GYM: 1h/1d