KAEDAH PEMBELAJARAN KANAK- KANAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAEDAH PEMBELAJARAN KANAK- KANAK by Mind Map: KAEDAH  PEMBELAJARAN KANAK- KANAK

1. Senarai Semak

2. Pemerhatian

3. Portfolio

4. Soal Jawab

5. Nota Anekdot

6. Ujian Dianostik