Gèneres periodístics

Gèneres periodístics Esquema per estudiar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gèneres periodístics by Mind Map: Gèneres periodístics

1. Finalitat

1.1. Informatius

1.1.1. Tracten temes de l'actualitat.

1.2. Interpretatius o d'opinió

1.2.1. Comenten i valoren els temes de l'actualitat.

2. Subgèneres

2.1. La notícia

2.1.1. Text periodístic d'estil neutre que informa d'un fet nou.

2.1.2. Tipus de noticies

2.1.2.1. De prevenció

2.1.2.2. D'última hora

2.1.2.3. De sumari

2.1.2.4. Complementàries

2.1.2.5. De continuïtat

2.2. La crònica

2.2.1. Text periodístic d'estil lliure que informa sobre uns fets que succeeixen durant un espai de temps concret.

2.2.2. Tipus de cròniques

2.2.2.1. Interpretativa

2.2.2.1.1. És vinculada a un cronista especialitzat que interpreta els fets com a observador.

2.2.2.2. Informativa

2.2.2.2.1. És el gènere propi del corresponsal o enviat especial;

2.3. El reportatge

2.3.1. Text periodístic que tracta en profunditat temes que no són de plena actualitat però que desperten l'interès del públic lector.

2.3.2. Tipus de reportatges

2.3.2.1. D'acció

2.3.2.1.1. El lector rep la informació com si l'estigués vivint.

2.3.2.2. D’esdeveniments

2.4. L'entrevista

2.4.1. Diàleg extens mantingut amb un personatge prestigiós o d'actualitat.

2.4.2. Tipus d'entrevistes

2.4.2.1. De personalitat

2.4.2.1.1. Revelar el món interior d'una persona rellevant.

2.4.2.2. D’opinió

2.4.2.2.1. Els comentaris que una persona qualificada fa sobre una matèria determinada.

2.5. Editorial

2.5.1. Reflecteix les principals orientacions d’aquest i mostra la seva ideologia.

2.5.2. Tipus d'editorial

2.5.2.1. Interpretatiu

2.5.2.1.1. Presenta conclusions que no són definitives.

2.5.2.2. El didàctic

2.5.2.2.1. Instruir al lector.

2.5.2.3. Objectiu

2.5.2.3.1. Expressa només dades comprovables

2.6. L'article d'opinió

2.6.1. Tipus d'article d'opinió

2.7. Carta al director

2.7.1. Exposa l’opinió del lector

2.7.2. Tipus de carta al director

2.7.2.1. Crítiques

2.7.2.2. Denúncies

2.7.2.3. Felicitacions

2.8. La crítica

2.8.1. Consisteix en una ressenya informativa i avaluadora d'una obra o creació literària, cinematogràfica, musical, artística, gastronòmica...

2.8.2. Tipus de crítiques

2.8.2.1. Constructiva Positiva

2.8.2.2. Constructiva Negativa

2.8.2.3. Destructiva Positiva

2.8.2.4. Destructiva Negativa