voz Tv

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
voz Tv by Mind Map: voz Tv

1. Nội dung

1.1. Tổng hợp tin tức sản phẩm phần cứng phần mềm, tin tức tin học...lấy trên vozExpress

1.2. Tin tức trong cộng đồng F17

1.3. Phóng sự phỏng vấn, bàn tròn, talkshow...

2. Nhân sự

2.1. Biên tập viên: tổng hợp nội dung, chuyển thành bài viết, lên kế hoạch chương trình, có kỹ năng viết và văn phong dí dỏm, vui tươi

2.2. MC: nam và nữ, đẹp giai và hotgirl, duyên dáng và hài hước, có khả năng biểu cảm tốt

2.3. Kỹ thuật viên: quay phim, chỉnh sửa video, âm thanh, làm hiệu ứng, intro...

2.4. Đạo diễn: phụ trách chung các chương trình, có hiểu biết rộng, tầm bao quát....

3. Cơ sở vật chất

3.1. Máy quay: tối thiểu 2 cái, có khả năng quay HD

3.2. Trường quay: cần 1 phòng yên tĩnh, ít tạp âm, cần 1 font nền màu, 1 bộ bàn ghế chuẩn, 1 laptop lấy oai, 1 biển hiệu

3.2.1. INS to insert (Windows)

3.2.2. TAB to insert (Mac OS)

3.2.3. ENTER to add siblings

3.2.4. DEL to delete

3.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

3.3. Máy tính cấu hình mạnh để làm hiệu ứng và encode video