กลไกลการทำงานของอำนาจอถิปไตรทางรัฐธรรมนูญ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลไกลการทำงานของอำนาจอถิปไตรทางรัฐธรรมนูญ by Mind Map: กลไกลการทำงานของอำนาจอถิปไตรทางรัฐธรรมนูญ

1. การใช้อำนาจนิติบัญญัติ

2. การใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี

3. การใช้อำนาจตุลาการผ่านทางทางศาล