Моральне виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Моральне виховання by Mind Map: Моральне виховання

1. Методи

1.1. Методи формування моральної поведінки

1.2. Методи формування моральної свідомості.

1.3. Методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки

2. Мета

2.1. формування моральної стійкості, цілісної особистості, формування моральної свідомості ; виховання та розвиток моральних почуттів порядності та тактовності, гуманності, патріотизму; формування умінь та звичок, моральної поведінки, культурної поведінки.

3. Завдання

3.1. Формування моральної свідомості як уявлень, понять про норми загальнолюдської та народної моралі

3.2. Формування і розвиток моральних почуттів

3.3. Формування умінь та звичок моральної поведінки, культури поведінки

4. Виховні заходи

4.1. "Спіши добро творити людям"

4.1.1. Мета: інформувати учнів про моральні цінності, виховувати почуття співпереживання, жалю, милосердя, співчуття, формувати свідоме ставлення до людських чеснот, показ величі та краси добра, виховання справжньої людської радості – творення добра для інших, сприяння розвитку творчих здібностей учнів та участі їх у благодійній діяльності.

4.2. "Її величність Толерантність"

4.2.1. Мета: показати значимість толерантності під час взаємодії з іншими, закріпити знання учасників про компоненти толерантності, учити розуміти і поважати один одного, удосконалювати вміння толерантного спілкування

4.3. "Цілую матері натруджені руки"

4.3.1. Мета: виховувати любов до рідної матері, матері - Батьківщини, Матері Божої; прищеплювати любов та повагу до старшого покоління засобами літератури і мистецтва.

4.4. "У чому сенс життя?"

4.4.1. Мета: сприяти усвідомленню учнями сенсу власного життя, допомогти визначити шляхи правильного, безпечного, цікавого життя. Дати навички взаємної допомоги. Довести до свідомості, що доля людини у першу чергу залежить від того, як вона вміє долати життєві перешкоди, позитивно чи негативно сприймає навколишній світ, які цінності, матеріальні чи духовні, вважає головними для себе.

4.5. "Ідеали сучасної молоді"

4.5.1. Мета: виявлення впливу моралі на відносини та спілкування людей; формування в учнів загальнолюдських норм гуманістичної моралі усвідомлення того, що моральні цінності становлять основу правопорядку; вироблення навичок і звичок моральної поведінки, культури спілкування; виховання почуття необхідності дотримання моральних цінностей суспільства; розвивати мотивацію до аналізу чужих вчинків і самоаналізу

5. це виховний вплив школи, сім'ї, громадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності.

6. Очікувані результати :

6.1. наявність в учнів уявлень про моральні принципи, норми, що регулюють суспільні відносини;

6.2. сформованість основних етичних понять та моральних якостей (чесність, чуйність, любов, доброта, працьовитість, самостійність, справедливість, шанобливість, ввічливість);

6.3. вміння аналізувати моральні вчинки відповідно до певних моральних норм;

6.4. втілення у практичній діяльності моральних норм, ідеалів, переконань, почуттів та принципів.