Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Newsfeed by Mind Map: Newsfeed

1. Bản đồ

1.1. Tương tác với tin nào nhiều (tai nạn, kẹt xe ...)

1.2. Tìm kiếm địa điểm nào, di chuyển đi đến đâu

1.3. Danh sách địa điểm yêu thích là gì

2. Trò chuyện

2.1. Thường nhắn tin với ai, group nào

2.2. Tìm kiếm user nào

3. Cửa hàng

3.1. Tìm sản phẩm gì

3.2. Mua sản phẩm gì

3.3. Vào xem shop nào

4. Hiển thị bài viết theo thứ tự vòng lặp: 1. Tin mới nhất của bạn bè/nhóm (Ưu tiên từ tin user chưa tương tác like, cmt đến tin đã tương tác) -> 10 tin 2. Tin chứa địa điểm user vừa tìm kiếm -> 2 tin 3. Tin chứa sản phẩm user vừa tìm/mua trên cửa hàng -> 2 tin 4. Tin của cửa hàng user vừa tìm/xem -> 2 tin 5. Hiển thị danh sách bạn bè suggest: -> 20 user + Tài khoản chung nhóm chat (ưu tiên từ nhóm chat nhiều -> ít) + Tài khoản có tương tác trên map (theo thứ tự nhiều bạn chung -> tương tác nhiều đến ít) + Tài khoản user đã tìm

5. Dashboard: 1. User vào app bằng flow nào (Đăng ký/Đăng nhập hay Vào app ko đăng ký) 2. Thời gian ở từng module