ขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขยะ by Mind Map: ขยะ

1. Facts

1.1. สถานการณ์เดิม

1.1.1. ทิ้งขยะไม่ถูกประเภท

1.2. ปัญหา

1.2.1. ขยะไม่ถูกเเยก

1.3. ความต้องการ

1.3.1. ต้องการเเยกขยะ

1.3.2. ต้องการให้ดูสะอาดเเละเรียบร้อย

2. Ideas

2.1. Trash all garbage

2.1.1. เเยกวัสดุของขยะ

2.1.1.1. เเยกขยะที่ทำจากโลหะ

2.1.1.2. เเยกขยะที่ทำจากอโหละ

3. Action Plan

3.1. ศึกษาข้อมูล

3.1.1. ศึกษาการทำงานของเซนเซอร์

3.1.2. ศึกษาการเขียนโปรเเกรม

3.1.3. ศึกษาการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1.4. kidbright ide

3.2. วางเเผน

3.2.1. เเบ่งงาน

3.3. ออกเเบบ

3.3.1. ออกเเบบเครื่องเเยกขยะ

3.3.2. ออกเเบบการทำงานของโปรเเกรม

3.4. สร้างชิ้นงาน

3.5. ทดสอบปรับปรุงเเละเเก้ไข

3.6. ประเมินประสิทธิภาพ

3.6.1. ตรวจสอบความเเม่นยำในการเเยก

3.7. นำเสนอ

3.7.1. เขียนรายงาน

3.7.2. ทำคู่มือการใช้

4. Learning Issues

4.1. เทคโนโลยี

4.1.1. เซนเซอร์ (Sensor Technology)

4.1.1.1. ตรวจจับขยะ

4.1.1.2. เเยกประเภทของวัตถุ

4.1.1.3. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ

4.1.1.3.1. เเยกขยะประเภทอโลหะ

4.1.1.4. เซนเซอร์จับโลหะ

4.1.1.4.1. เเยกขยะประเภทโลหะ

4.1.2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)

4.2. คณิตศาสตร์

4.2.1. มวลเเละปริมาตร

4.2.2. การหาพื้นที่่

4.3. วิทยาศาสตร์

4.3.1. ความหนาเเน่น

4.3.2. ระบบไฟฟ้า