Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Place-making by Mind Map: Place-making

1. O zrównoważoną urbanizację

1.1. Postępująca urbanizacja (UN Habitat)

1.2. Wpływ miast na gospodarki krajowe

1.3. Problemy

1.3.1. Zmniejszanie obszaru biologicznie czynnego

1.3.2. Migracja jako przyczyna urbanizacji

1.3.3. Nierówności

1.3.4. Utrudnienia w dostępie do mieszkań

1.3.5. Źródła pandemii

1.4. Wartość zrównoważonej urbanizacji

1.4.1. Inklyzywność

1.4.2. Możliwość rozwoju z poszanowaniem środowiska

1.4.3. Miasto jako platforma redukowania nierówności

1.4.4. Jak osiągać tę wartość (kilka postulatów)

1.4.5. Rola instytucji kultury (zmieniająca się) i organizacji obywatelskich (UN-Habitat, ale też Krajewski)

1.5. Cele tekstu- dlaczego o diy w tej perspektywie

2. Popularność kategorii

2.1. Popularność kategorii - Scopus

2.2. Kategoria integrująca (adresowanie tych problemów jest możliwe)

2.2.1. Architektura i design

2.2.2. Socjologia, antropologia, geografia społeczna

2.2.3. Psychologia i urbanistyka

2.2.4. Nauki o klimacie

2.2.5. Ekonomia miejsc

2.2.6. Zdrowie publiczne

2.2.7. Aktywizm, instytucje, akademię, biznes

2.3. Przyczyny popularności i przykłady działań (niektóre). Pokazuje jak urealnia tę złożoną urbanizację

2.3.1. Poza masterplan

2.3.2. Poza Euroregiony (familiarność)

2.3.3. Globalizacja i rozwój nie-miejsc

2.3.4. Nieformalna urbanizacja

2.3.5. Migracje i zadomawianie się

2.3.6. Wzmacnianie (identity formation i possilble selves)

2.3.7. Kryzys i taktyczna urbanistyka

2.3.8. Community-led development (terytorialność, niezależność)

2.3.9. Jakość życia i 15 min. miasto

2.3.10. Przemysły kreatywne

2.3.11. Perspektywy badawcze

2.3.12. Inne uporządkowanie- plus sprawy klimatyczne (chodzenie, jazda rowerem jako wytwarzanie przestrzeni, dostrzeżenie konsekwencji społecznych). Tu też wazną, lub osobną kategorią jest opór (Kowalewski 2020). To nauki społeczne, tylko czy opór tam

2.4. Dlaczego pomaga robić zrównoważone miasto? Wstęp, spięcie do tych instytucji kultury

3. Pułapki

3.1. Podsumowanie definicji - jak można ten place-making zrozumieć. Wspólne elementy widoczne w tych zaintersowaniach. Można się trochę posiłkować Low. (procesualność, uważność, oddolność, krytyczność, zrównoważenie)

3.2. Zagrożenie esencjalizacją (wychylenie wahadła w drugą stronę). To może być przeciwskuteczne (wyjaśnić dlaczego)

3.3. Ukryta przesłanka

3.3.1. Miejsce jako coś tworzonego

3.3.2. Miejsce jako coś subiektywnego

3.3.3. Miejsce jako coś osadzonego (sąsiedzkość)

3.3.4. Miejsce jako coś zlokalizowanego (nakierowanie do wewnątrz, czas migracji- nowi w miejscu, zmiana miejsc)

3.4. Myśleć o miejscu inaczej

3.4.1. Place-taking (polityczność). Kommonersi

3.4.2. Place-keeping. Rzeczy po instytucjach

3.4.3. Splot heterogenicznych aktorów (ludzkich i nie-ludzkich, indywiduów i organizacji). MIejsce jako bios, nie tylko ethnos. Akcja z Watsonem, Sweere. Zawsze problem z instytucjonalne i nieformalne

3.4.4. Poza sąsiedztwo (elektrownie, etc). Tu też projekt- poszerzanie sąsiedztwa.

3.4.5. Trans-lokalność (granice i cyfrowość). Działania na granicach- miejsc, cyfry i realności. Tu chyba projekt.

3.4.6. Miejsce jako coś uzgodnionego, bez konfliktu? (jaki konflikt). Wtedy często widać reguły, Mouffe, Coser.

4. Plejsmejker(ka)

4.1. Podsumowanie tego innego rozumienia (skalowanie- uważność i gobalna wyobraźnia). miejsce, kontekst. trzecia rzecz- zwykłość Inspiracje edukacją klimatyczną

4.2. Co temu np. teraz sprzyja. Bardziej wstępny element: kruchość porządku- plastyczność przestrzeni, sposób, w jaki programuje nasze życie

4.2.1. Pandemia (utrata pamięci, klecenie)

4.2.2. Protesty (nowe oferty dla ulicy, pamięć ciała). Nie tylko prosty. Może pandemia jako rama po prostu zerwania, uczulenia, eksperyment etnometodologiczy

4.3. Place-making as everyday job. Nawiązanie do wyobraźni socjologicznej czy socjologii jako formy świadomości. Budowanie na tych doświadczeniach zerwania.

4.4. Gdzie tu diy i sztuka. Zaproszenie do zwykłości (place-making jako działanie specjalistyczne i dostrzeżenie bazowego formatu tworzenia przestrzeni, jest coś pomiędzy. Rolą instytucji jest upowszechniać takie przekonanie- starać się nie tyle samemu zmieniać, co inspirować i wspierać ludzi w procesie zmiany.

4.5. Wyobraźnia ontologiczna, oligoptykon- panoptykon (to perspektywa), wiedza o miejscu. Nie król lew, tylko inna władza wobec przestrzeni.

4.6. dryf, sytuacjonizm, ale też eksperyment jako narzędzia (place-making mocno zakorzeniony w sztuce). Tylko dzisiaj musimy pokazywać zwłykłoś tego gestu. Niekoniecznie rzucać się w inne trasy, ale pokazywać uplastyczniać