Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Isabel I by Mind Map: Isabel I

1. riik - sallivuse oaas

2. 15. sajand

3. antisemitism

3.1. keelati igasugused läbikäimised kristlaste ja juutide vahel

3.2. levitati igasuguseid legende juutide vastu

3.3. musta surma põhjustajad ja kandjad

3.4. määratud maksunõudjateks ja andamikogujateks

3.5. rituaalmõrvade kaebus

3.6. 1328. a pogromm

3.7. conversos

3.8. 1449. a repressioonid

4. Hispaania inkvisitsioon

5. käsib luua erikohtu

6. Tomás de Torquemada

6.1. 1490. a juhtum

6.2. 1491. a converso'de põletamine

6.3. kõne Isabeli I ja Fernando II

6.4. 1492. a exodus

7. 1492. a pagendusedikt