Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hævnen - berettermodel by Mind Map: Hævnen - berettermodel

1. Anslag

1.1. Afrika

1.2. Christians mors begravelse

1.3. Elias bliver mobbet

2. Præsentation

2.1. Banegård

2.2. Skolestart

2.3. Cykelpifter

3. Uddybning

3.1. Antons konflikt

3.2. Christians hævn

3.3. Elias - ensom

4. Konfliktoptrapning

4.1. Mødet med Marianne

4.2. Big Man

5. Klimaks

5.1. Bombe

5.2. Big Man

5.3. Selvmordsforsøg

6. Udtoning

6.1. Elias er ikke død...

6.2. Silo/tilgivelse

6.3. Christian og far

7. Point of no return

7.1. Nu gør vi det

7.2. Behandling af Big Man

7.3. Bomben springer