Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hævnen by Mind Map: Hævnen

1. 1. Anslag

1.1. Anton

1.2. Christian

1.3. Elias og Sofus

2. 2. Præsentation

2.1. Anton

2.2. Christian, Sofus og Elias

3. 3. Uddybning

3.1. Anton

3.2. Christian

3.3. Elas og bomben

3.4. Elias

4. 4. Point of no return

4.1. Elias

4.2. Anton

4.3. Christian

5. 5. Konfliktoptrapning

5.1. Elias og Christian

5.2. Christian bliver konfronteret af Marianne

5.3. Big Man

6. 6. Klimaks

6.1. Christian og Elias

6.2. Christian og Anton

6.3. Big Man

7. 7. Udtoning

7.1. Elias på hospitalet

7.2. Tilgivelse