Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Klimaat: Beeld: de mier met de wereld by Mind Map: Klimaat: Beeld: de mier met de wereld
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Klimaat: Beeld: de mier met de wereld

wat is klimaat evolutie en weersomstandigheden gezien over een langere periode

2 Vogelzaal b : MIMICRIEP Beeld: camouflagenet/print

camouflagetrucs

lokroep: ekster ringtone

vergaan gebruiksvoorwerpen

insecticides: meer insecten

http://www.youtube.com/watch?v=uh5EE9rc9cs

voedselketen

voedselrelaties leefgemeenschap ecosysteem

1 Vogelzaal a: NESTKAST Beeld: piepschuim nest

vogels zoeken

vogelnest van plasticdraad, piepschuim en 'afval'

veel kleuren en onverwachte materialen wat mensen als afval zien, gebruiken dieren in nieuwe toepassingen

biodivers: sterke en zwakke aanpassers

banale soorten passen leefwijze aan biotoop aan, gedijen in veel biotopen, overheersen in nieuwe biotopen kwetsbare soorten hebben nood aan een heel specifieke biotoop

vreemde nestplaatsen

bv. torenvalk op kerncentrale

aanpassen of doodgaan

Darwin: Struggle for life Survival of the fittest (de meest aangepaste) leefgemeenschap en biodiversiteit

migratie-eilandjes

3 Evolutie a : OERSOEP Beeld: canvas zeeprint

Legende: echte oerdiertjes

geluiden onder water

zeezoekdoos

mysterieus: auditief en visueel

In de maag van een vis

activerend maar niet te druk: rust van de zee

diertjes: natuurlijk of door de mens gemaakt?

beeld gravenkasteel: printopcanvas of sneeuwbol: waterpleillijn

begin leven = einde leven: oersoep of plasticsoep

evolutietheorie over de oorsprong van het leven: het leven bestaat uit 4 veelvoorkomende stoffen: koostof, stikstof, waterstof, zuurstof. Deze bevinden zich los in de atmosfeer, maar kunnen zich ook binden in mineralen bv, of levende wezens.

ontstaan van leven - evolutie

hoe ontstaat leven hoe wordt leven beïnvloed door klimaat

4 Evolutie b : ENERGIE Beeld: groene algenbol

fossiele brandstoffen: raken uitgeput

twee kanten van de medaille

algen verpesten het milieu en nemen zuurstof maar genereren ook energie

groene gevels

recycling-downcycling-upcycling in de natuur

stofwisseling van ...tot energie

hoe komt energie tot stand welke interacties zijn daarbij nodig A-stroom (elementen) hoe wordt stof in energie omgezet waterstof koolstof zuurstof stikstof B-stroom:energie in dagelijks leven wat is energie

5 Zoogdieren: KLIMAATWIJZIGING Beeld: iglo (= huidige contructie)

microklimaat

dieren voorzien in zuurstof: luchtbel, duikkevertje, zuurstofhelm

zonnestormen -macroklimaat

beestenappartement

fauna+flora

ijstijden: mammoet

Zoogdieren hebben het moeilijker dan kleine organismen, insecten ...om te overleven.

verhuizen topografie

invloed van de mens

ecologisch evenwicht

6 Mens: VIRUS Beeld: macro

levenskrachtige virussen

goede bacterïën

slechte bacteriën

micro macro: herken de bacterie

de mens als gastheer

transformatie

klimaat warmt op overdracht virus door insecten