DAKWAH RASULULLAH DI MEKAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DAKWAH RASULULLAH DI MEKAH by Mind Map: DAKWAH RASULULLAH DI MEKAH

1. PERJANJIAN AQABAH

1.1. Perjanjian Aqabah 1

1.1.1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah SWT

1.1.2. Kami tidak akan mencuri

1.1.3. Kami tidak akan berzina

1.1.4. Kami tidak akan memfitnah atau menghasut.

1.1.5. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami

1.1.6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW

1.2. Perjanjian Aqibah 2

1.2.1. Persetujuan Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Madinah

2. PERISTIWA HIJRAH

2.1. Abisnia

2.1.1. Raja Najasyi memberi perlindungan kepada kaum hingga mereka hidup ditempat yang jauh dari tempat kelahirannya

2.1.2. Rasulullah SAW membangun Masjid Qurba saat beristirahat dalam perjalanan menuju Madinah

2.2. Madinah

2.2.1. Saat sampai Rasulullah SAW disambut dengan gembira

3. Ajaran

3.1. akhlak yang mulia

3.1.1. bukti

3.1.1.1. Mendapatkan gelar al-Amin

3.1.1.1.1. Dapat dipercaya

3.1.1.1.2. Keluarga

3.1.1.2. Memelihara hubungan

3.1.1.2.1. Persahabatan

3.1.1.3. Suka menolong

3.1.1.4. Berani dalam membela kebenaran

3.1.1.5. Mengajak untuk tidak berbuat

3.1.1.5.1. Zina

3.1.1.5.2. Membunuh

3.1.1.5.3. Meminum minuman keras

3.1.1.5.4. Kebiasaan buruk

4. STRATEGI

4.1. Rahasia ( Al- Da’wah bi al - sirr)

4.1.1. alasan

4.1.1.1. Mengingat kerasnya suku Quraisy

4.1.1.2. Keluarga

4.1.2. Target awal

4.1.2.1. Sahabat

4.1.2.2. Menjadikan rumah sbg pusat kegiatan dakwah

4.1.3. Cara

4.1.3.1. Menyampaikan ajaran islam

4.1.3.2. Meninggalkan agama nenek moyang

4.1.4. Umat mu’alaf

4.1.4.1. Siti khadijah

4.1.4.2. Ali bin abi thalib

4.1.4.3. Zaid bin harisah

4.1.4.4. Abu bakar as sidiq

4.1.4.5. Usaman bin affan

4.1.5. Mengapa pada percaya kpd rosul?

4.1.5.1. Akhlak rasul

4.1.5.2. Ajaran yang logis

4.1.5.3. Kesadaran

4.1.5.3.1. Menyembah berhala jauh dari ketuhanan

4.1.5.4. Penyempurna ajaran - ajaran sebelumnya

4.2. Terbuka ( Al- Dawh bin Al- jahr

4.2.1. Awalan

4.2.1.1. Rasul memperingati bahwa akan ada musuh datang bagi kaum Quraisy

4.2.1.1.1. Kaum quraisy menolak untuk mendengar

4.2.1.2. Allah memerintah rasul untuk melakukan dakwah dengan cara ini

4.2.2. Target awalan

4.2.2.1. Sanak keluarga

4.2.2.1.1. Abu lahab

4.2.2.1.2. Abu sufyan

4.2.2.1.3. Abu jahal

4.2.2.2. Hasil

4.2.2.2.1. Terus tambah pengikut

4.2.2.2.2. Ancaman

4.2.2.2.3. Ejekan

4.2.2.2.4. Siksaan

4.2.3. Solusi suku Quraisy

4.2.3.1. ngadu ke Abi Thalib

4.2.3.1.1. Memintanya untuk berhenti

4.2.3.1.2. Menemui rasul

4.2.3.2. Mengutus utbah bin rabi’ah

4.2.3.2.1. Membuat perjanjian

4.2.4. Alasan kaum Quraisy menolak

4.2.4.1. Angkuh dan sombong

4.2.4.1.1. Tidak mau menerima ajaran yang lebih benar

4.2.4.2. Fanatisme terhadap buaya leluhur

4.2.4.3. Persaingan