Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvordan? by Mind Map: Hvordan?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvordan?

Inddrage temaerne i Faghæfte 48

4. Understøtte adgang til tilstrækkelige teknologiske ressourcer i hverdagen

3. Understøtte undervisningspraktisk kompetence

2. Understøtte fagdidaktisk kompetence

1. Understøtte et opdateret fagsyn

- Arbejde eksperimenterende på den interaktive tavle.

- Udvikle egne mediekompetencer.

Egne små udviklingsprojekter

Lokale kurser

- Målrette og sprede viden og dermed sikre udvikling.

PLC-portal

Intra

Ny procedure for abonnementer

Fagudvalg

- Videndele lokalt.

PLC-portal

- Samlinger af ressourcer - aldersrettede linksamlinger, arbejdsrum m.m.

- Stille digitale ressourcer til rådighed.

- Fremstille vejledninger.

- Introducere elever til gratisprogrammer.

- Introducere elever til vores digitale abonnementer.

Egne små udviklingsprojekter

Ny procedure for abonnementer

Erfaringsindsamling iPad

- Inddrage elever.

Database over kompetencer

Mediepatrulje

- Vejlede elever.

- Undervisningsforløb ift. at anvende læringscentrets tilbud.

- Undervise og vejlede i gode søgestrategier, kildekritik, validitet, brug af oplysninger i eget materiale.

- få/have overblik over materialer - analoge som digitale.

Boghylden

Digitale dage og lign.

Ny procedure for abonnementer

- Fange signaler og gå foran.

Erfaringsindsamling iPad

- Udvikle vejledningssamtalen.

Ny procedure for abonnementer

- Opdatere vores viden om søgemaskiner og databaser.

Eksternt kursus

LærIT.dk

Internt kursus

- have fokus på integreret anvendelse af læremidler og redidaktisering af læremidler.

Ny procedure for abonnementer

- Undersøge ikke-didaktiserede ressourcer.

Medieguide.wikispaces.com

LærIT.dk

Lokale kurser

Erfaringsindsamling iPad

- Vejlede og sparre med alle brugere.

Ny procedure for abonnementer

Erfaringsindsamling iPad

- Fokusere på vejlederfunktionen og skoleudvikling.

Ny procedure for abonnementer

- Tage udgangspunkt i et bredt læringsbegreb og arbejde med mediealsidigheden.