Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Hvordan? by Mind Map: Hvordan?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvordan?

Inddrage temaerne i Faghæfte 48

4. Understøtte adgang til tilstrækkelige teknologiske ressourcer i hverdagen

3. Understøtte undervisningspraktisk kompetence

2. Understøtte fagdidaktisk kompetence

1. Understøtte et opdateret fagsyn

- Arbejde eksperimenterende på den interaktive tavle.

- Udvikle egne mediekompetencer.

Egne små udviklingsprojekter

Lokale kurser

- Målrette og sprede viden og dermed sikre udvikling.

PLC-portal

Intra

Ny procedure for abonnementer

Fagudvalg

- Videndele lokalt.

PLC-portal

- Samlinger af ressourcer - aldersrettede linksamlinger, arbejdsrum m.m.

- Stille digitale ressourcer til rådighed.

- Fremstille vejledninger.

- Introducere elever til gratisprogrammer.

- Introducere elever til vores digitale abonnementer.

Egne små udviklingsprojekter

Ny procedure for abonnementer

Erfaringsindsamling iPad

- Inddrage elever.

Database over kompetencer

Mediepatrulje

- Vejlede elever.

- Undervisningsforløb ift. at anvende læringscentrets tilbud.

- Undervise og vejlede i gode søgestrategier, kildekritik, validitet, brug af oplysninger i eget materiale.

- få/have overblik over materialer - analoge som digitale.

Boghylden

Digitale dage og lign.

Ny procedure for abonnementer

- Fange signaler og gå foran.

Erfaringsindsamling iPad

- Udvikle vejledningssamtalen.

Ny procedure for abonnementer

- Opdatere vores viden om søgemaskiner og databaser.

Eksternt kursus

LærIT.dk

Internt kursus

- have fokus på integreret anvendelse af læremidler og redidaktisering af læremidler.

Ny procedure for abonnementer

- Undersøge ikke-didaktiserede ressourcer.

Medieguide.wikispaces.com

LærIT.dk

Lokale kurser

Erfaringsindsamling iPad

- Vejlede og sparre med alle brugere.

Ny procedure for abonnementer

Erfaringsindsamling iPad

- Fokusere på vejlederfunktionen og skoleudvikling.

Ny procedure for abonnementer

- Tage udgangspunkt i et bredt læringsbegreb og arbejde med mediealsidigheden.