Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğretim İlke Ve Yöntemleri by Mind Map: Öğretim İlke Ve Yöntemleri

1. Öğretim İlkeleri

1.1. Hedefe Görelik

1.2. Öğrenciye Görelik

1.3. Öğrenci Düzeyine Görelik

1.4. Yaşama Yakınlık

1.5. Transfer Edebilme

1.6. Bilinenden Bilinmeyene

1.7. Bugünden Geçmişe

1.8. Güncellik

1.9. İş - Aktivite

1.10. Açıklık

1.11. Somuttan Soyuta

1.12. Tümdengelimsel

1.13. Ekonomiklik

1.14. Bütünlük

1.15. Yakından Uzağa

1.16. Basitten Karmaşığa

2. Öğrenme - Öğretme Kuram Ve Modelleri

2.1. İş Birliğine Dayalı Öğrenme

2.2. Probleme Dayalı Öğrenme

2.3. Proje Tabanlı Öğrenme

2.4. Beyin Temelli Öğrenme

2.5. Okulda Öğrenme Modeli

2.6. Etkili Öğretim Modeli

2.7. Tam Öğrenme Modeli

2.8. Öğretim Etkinlikleri Modeli

2.9. Temel Öğretim Modeli

2.10. Kolb'un Öğrenme Stilleri

2.11. Kuantum Öğrenme

2.12. Dunn Öğrenme Stilleri Modeli

2.13. Gegorc Öğrenme Stilleri

2.14. Basamaklı Öğretim Modelleri

2.15. Aktif Öğrenme

2.16. Yaşam Boyu Öğrenme

2.17. Çoklu Zeka Kuramı

2.18. Örnek Olay

2.19. Yapılandırmacılık

2.19.1. 3E Modeli

2.19.2. 5E Modeli

2.19.3. 7E Öğretim Modeli

3. Öğretim Yöntemleri

3.1. Anlatım

3.2. Tartışma

3.3. Gösterip Yaptırma

3.4. Bireysel Çalışma

3.5. Örnek Olay

4. Öğretim Stratejileri

4.1. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

4.2. Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejileri

4.3. Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

5. Öğretim Teknikleri

5.1. Grupla Öğretim Teknikleri

5.1.1. Beyin Fırtınası

5.1.2. Beyin Eseri

5.1.3. Gösteri

5.1.4. Drama

5.1.5. Rol Oynama

5.1.6. Grupla Tartışma Teknikleri

5.1.7. Altı Şapkalı Düşünme

5.1.8. Altı Ayakkabılı Uygulama

5.1.9. Mikro Öğretim

5.1.10. Soru Turu

5.1.11. Sokrat Tartışması

5.1.12. Sokrat Semineri

5.1.13. Öykü Oluşturma

5.1.14. Öğrenme Halkası

5.1.15. Akvaryum Tekniği

5.1.16. Kartopu

5.1.17. İstasyon

5.1.18. Konuşma Halksı

5.1.19. Analoji

5.1.20. Eğitsel Oyunlar

5.1.21. Tombala

5.1.22. Deney

5.1.23. Argümantasyon

5.1.24. İş Başında Eğitim

5.1.25. Bilişsel Çıraklık

5.1.26. Düşün Eşleş Paylaş

5.1.27. Düşün Tartış Yaz

5.1.28. Öğrenme Galerisi

5.1.29. Rulman Tekniği

5.1.30. A'dan Z'ye Etkinliği

5.2. Bireysel Öğretim Teknikleri

5.2.1. Bireyselleştirilmiş Öğretim Teknikleri

5.2.2. Programlı Öğretim

5.2.3. Bilgisayar Destekli Öğretim

5.2.4. İnternet Tabanlı Öğrenme

5.2.5. Uzaktan Eğitim

5.3. Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

5.3.1. Gezi

5.3.2. Gözlem

5.3.3. Sergi

5.3.4. Ev Ödevi

5.3.5. Görüşme

5.3.6. Müze Eğitimi