okuryazarlık türleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
okuryazarlık türleri by Mind Map: okuryazarlık türleri

1. -kişisel yayıncılık ve bilgi obezitesi fazla olduğu için kişinin eleştirmesi gerekir -amacı dijital ortamlarda aktif düşünür ve yaratıcıları geliştirmek -dijital okuryazarlığın bileşenleri kod çözme,anlam oluşturma, analiz etme kişisel kullanma

2. bilgi okuryazarlığı

2.1. . internette her geçen gün verilerin artması sebebiyle önemi artıyor - bilgiyi etkili kullanmak için gerek yazılım gerekse farklı medya türlerini bulabilme ve değerlendirme becerisidir - üst düzey düşünme becerisi gerektiren bir beceridir

3. bilgisayar okuryazarlığı

3.1. - kişinin bilgisayar öğrenmesinin yanı sıra öğrendiklerini beceri ve üretime dönüştürebilmesidir - bilgisayar okuryazarı bilgisayar programı kullanabilen ihtiyaç olduğu bilgiye ulaşabilen ve sorunlarını etkili bir şekilde çözebilen kimsedir

4. Dijital okuryazarlık

4.1. -Okuma ve yazma işleminin teknoloji ile birleşmesi - bireysel teknik özellik gerektirir - Dijital okuryazar bireyler dijital araçları etkili ve verimli kullanırlar

5. eleştirel okuryazarlık

5.1. -metinlerin altında yatan görüş inanç vb.bunlara meydan okumak için bu metinlere nasıl bakılacağını gösteren bir yaklaşımdır -hiçbir metin tarafsız değildir ( politik ,yazarın düşüncesi) - bireylerin basma kalıp düşüncelerini bozar

6. eleştirel dijital okuryazarlık

7. görsel okuryazarlık

7.1. - görüntüleri kullanma, yorumlama ve anlamlandırma için deşifre edilmesi gereken mesajları iletimde kullanılan görüntülerden oluşan bir dil -bireylerin görselleri anlaması ve yorumlaması gerekir

8. medya okuryazarlığı

8.1. -televizyon telefon gazete aldığımız binlerce sözel ve görsel sembolleri kendimize göre anlam çıkarıyoruz -4alt beceriden oluşan erişim ,analiz , değerlendirme ve üretimdir

9. teknoloji okuryazarlığı

9.1. -doğru biçimde yararlanmak için teknoloji okuryazarlığından yararlanmalıyız -performans verimlilik ve öğrenmeyi geliştirmek için teknolojiyi kullanma yeteneğidir - üç boyutlu ve ayrılmaz