Hợp đồng điện tử

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hợp đồng điện tử by Mind Map: Hợp đồng điện tử

1. Ưu tiên: Đăng ký website bán hàng điện tử

2. Chuẩn bị

2.1. Định nghĩa đối tượng áp dụng

2.1.1. Các khách hàng nhỏ, không có nhu cầu hợp đồng giấy, không sửa đổi điều khoản áp dụng online

2.1.2. Sản phẩm phần cứng, phần mềm và dịch vụ

2.2. Văn bản cần thiết

2.2.1. Điều kiện và chính sách của iPOS khi đăng ký account

2.2.1.1. Giới thiệu về iPOS đảm bảo uy tín và độ tin tưởng của giao dịch online

2.2.1.2. Chính sách bảo mật và thanh toán

2.2.1.3. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

2.2.1.4. Quy chế hoạt động trên trang thương mại điện tử iPOS

2.2.1.4.1. Chấp nhận yêu cầu đơn hàng và giá cả

2.2.1.4.2. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

2.2.1.4.3. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin

2.2.1.4.4. Thương hiệu và bản quyền

2.2.1.4.5. Quyền pháp lý

2.2.1.4.6. Thanh toán

2.2.1.4.7. Điều kiện loại trừ trách nhiệm và rủi ro pháp lý

2.2.1.5. Có lưu vết ngày giờ đăng ký

2.2.2. Email thông báo

2.2.2.1. Mẫu email thông báo giao dịch thực hiện thành công

2.2.2.2. Mẫu email thông báo đăng ký tài khoản

2.2.2.3. Xác định thời điểm gửi của các email

2.3. Luồng vận hành

2.3.1. Sale

2.3.1.1. Khách hàng đăng nhập/ đăng ký mới tài khoản - Phải có email hoặc số điện thoại

2.3.1.1.1. Gửi email xác nhận đăng ký - kèm link quy chế, điều khoản...

2.3.1.1.2. Lựa chọn hàng hóa dịch vụ

2.3.2. Kế toán

2.3.2.1. Nhận yêu cầu từ khách hàng chuyển về qua hệ thống

2.3.2.1.1. Trả trước Online

2.3.2.1.2. COD hoặc Sale thu tại khách hàng

2.3.3. Kho

2.3.4. Hermes

2.4. DEV / Marketing chuẩn bị hệ thống

2.4.1. Website

2.4.1.1. Giao diện

2.4.1.2. Kết nối các kênh thanh toán

2.4.2. Hermes

2.4.2.1. Kết nối Webite

2.4.2.2. Tích hợp kích hoạt bản quyền

3. Test

4. Vận hành chính thức

4.1. Chốt ngày vận hành chính thức

4.2. Thông báo các bộ phận, các phương tiện truyền thông