ISLAM DAN UNDANG-UNDANG ISLAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

UUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG ISLAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN by Mind Map: ISLAM DAN UNDANG-UNDANG ISLAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

1. Pentadbiran undang-undang islam di Malaysia

1.1. undang-undang islam bukanlah undang -undang teritnggi di malaysia

1.2. mahkamah syariah duberikan kuasa untuk memutuskan kes-kes yang hanya berkaitan dengan org islam sahaja.

1.3. memandangkan belum ada undang -undang lagi yang digubal mengenai harta pusaka, maka kaedah pemberian harta pusaka mengikut islam diikuti sepenuhnya.

1.4. pada umumnya jenayah syariah akan diadili oleh mahkamah syariah, akan tetapi terdapat juga enakmen yang dietakkan di bawah kuasa mahkamah negeri

1.5. Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia : Sejarah dan ruang lingkup bidang kuasa yang ditetapkan mengikut Perlembagaan Malaysia

2. Majlis Agama Islam

2.1. Meaksanakan enakmen dan dasar yang digubal oleh MUIS

2.2. Pengawalan sekolah sekolah Agama Islam

2.3. Pelaksanaan, pengukuhan dan pemantaun aktiviti dakwah

2.4. Penguatkuasa dan pendawaan kesalahan jenayah Syari'ah

2.5. menguatkuasa undang-undang islam mengenai kekeluargaan dalam islam

2.6. https://www.researchgate.net/publication/318900582_Kajian_Perbandingan_Antara_Majlis_Agama_Islam_Negeri_MAIN_dan_Pentadbir_Persendirian_Dalam_Pengurusan_Institusi_Wakaf_di_Malaysia

3. MUFTI

3.1. memberikan penjelasan dan kefahaman mengenai fatwa dan hukun syarak

3.2. mengawa pembelajaran dan pengajaran islam menurut undang-undang

3.3. menghidup dan menyebarkan budaya dan ilmu mengenai islam

3.4. menjaankan penyildikan mengenai pembangunan fatwa dalam islam

3.5. Facebook

4. Majlis Kebangsaan

4.1. mengendalikan pendtadbiran agama islam untuk menyelaraskan pentadbiran majlis negeri-negeri

4.2. berbincang mengenai masalh yang di ajukan kepada majis

4.3. menasihati raja-raja majllis negeri atau majlis agama islam

4.4. bertanggung jawab kepada beberapa perkara kecil seperti tanda halal dan waktu azan ditelevision

4.5. Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat