YAZILIM

Yazılım Geliştirme Kavram Haritası

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YAZILIM by Mind Map: YAZILIM

1. YAYINLAMA

1.1. GEREKSİNİMLER

1.1.1. Yazılım için gerekli donanım ve yazılımlar belirlenir. Örnek: *Windows 64 Bit İşletim Sistemi *2GB Ram

1.2. ERİŞİM

1.2.1. Yazılım gerekli platformlara yüklenir. Çıkış duyurulur. Erişime açılır. Gerekirse erken erişim olarak da sunulabilir.

1.3. GÜNCELLEMELER

1.3.1. Dönütlere, hata raporlarına, teknoloji gelişmelerine paralel şekilde yazılım güncellenir ve yeni platformlara da uyarlanılabilir.

2. ALGORİTMA

2.1. SÖZDE KODLAR

2.1.1. Bu aşamada planlama yazılan üstünkörü cümleler mümkün mertebe sözde kodlara dönüştürülür. Örnek: Eğer düğme tıklanırsa; yeni pencere açılsın.

2.2. AKIŞ DİYAGRAMI

2.2.1. Bir önceki aşamada hazırlanan sözde kodlar (özellikle birbirlerine etki eden kodlar) bir sonraki aşamada tıkanmamak ve karışıklığı azaltması için dijital bir akış diyagramında tasarlanır.

3. HAZIRLIK

3.1. FİKİR

3.1.1. Bu aşamada yazılımın genel amacı hakkında olan fikirler kağıda dökülür.

3.2. NE İSTİYORUM?

3.2.1. Yazılımın neler yapabileceğini kararlaştırmak için "Ben bu yazılımdan ne istiyorum?" sorusu sorulur ve cevapları tek tek bir kağıda yazılır.

3.3. PLANLAMA

3.3.1. Yazılımın hangi dilde yazılacağı, ilk önce hangi platforma çıkarılacağı burada kararlaştırılır ve bir önceki aşamanın her cevabı için bir tasarım planı yapılır. "Örnek: Yeni Personel düğmesi eklerim ve tıklandığında, yeni bir pencere açılır ve veriler oraya girilir."

4. GELİŞTİRME

4.1. KODLAMA

4.1.1. Kararlaştırılan dilde belirlenen kurallara, planlara ve akış diyagramına uygun şekilde yazılım kodlanır, geliştirilir.