Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HCl by Mind Map: HCl

1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1.1. 1. Đổi màu quỳ tím đỏ

1.2. 2. Tác dụng với kim loại muối + hidro

1.3. 3. Tác dụng với oxit bazơ muối + nước

1.4. 4. Tác dụng với bazơ muối + nước

2. ỨNG DỤNG

2.1. Sản xuất muối clorua

2.2. Chất tẩy rửa : nước Javen,..

2.3. Đánh trắng bề mặt kim loại

3. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

3.1. Dung dịch không màu, mùi xốc

3.2. Tan nhiều trong nước

3.3. Đậm đặc nhất là 37 độ C

4. ĐIỀU CHẾ

4.1. 1. Trong PTN

4.2. 2. Trong CN