Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OCEAN'S ELEVEN by Mind Map: OCEAN'S ELEVEN

1. PLANIFICACIÓ

1.1. OBJECTIUS

1.1.1. Poder atracar i robar a l'empresari Terry Benedict, propietari de varis hotels i casinos de Las Vegas.

1.2. ESTRATEGIA

1.2.1. Forma amb la que ells voldràn entrar per atracar els casinos tenint en compte que hi ha guàrdies de seguretat, càmeres de vigilancia i tot allò que està protegint els diners que són les caixes fortes...

1.3. RECURSOS NECESSÀRIS

1.3.1. -Recursos materials:11 persones que estiguin capacitadas i compleixin algunes de les característiques que es necessiten.

1.3.2. -Recursos humans: Tots els dispositius, càmares,bombas, vestimenta.. per portar a terme aquesta estratègia que han plantejat.

1.4. PRESA DE DECISIONS

1.4.1. Danny ocean i Rusty Ryan

2. ORGANITZACIÓ

2.1. COMUNICACIÓ

2.1.1. Comunicació vertical

2.2. TEORIES ORGANITZACIÓ

2.2.1. Elton Mayo

2.3. DIVISIÓ DEL TREBALL

2.3.1. Especialistes

2.4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

2.4.1. Relació Funcional

2.5. ORGANITZACIÓ FORMAL

3. GESTIÓ/DIRECCIÓ

3.1. NIVELLS DE DIRECCIÓ

3.1.1. Alta direcció: Danny ocean i Rusty Ryan

3.1.2. Empleats: Linus Caldwell , Frank Catton, Virgil y Turk Malloy, Livingston Dell, Basher Tarr, Saul Bloom "El increíble" Yen

3.2. TEORIA Y:

3.2.1. Integrants motivats, amb actitud i se senten responsables de la seva feina

3.2.2. Tots treballen perquè tenen algo en comú

3.2.3. Tenen creativitat i imaginació ja que intenten trobar maneres per fer-ho el millor possible

4. CONTROL

4.1. La missió va sortit tal com esperaven, l'atracament va sortir perfecte i amb els resultats esperats

4.2. Tot i que van tenir alguna dificultat en el procediment van trobar altres alternatives