نام محصول:ساعت مچی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نام محصول:ساعت مچی by Mind Map: نام محصول:ساعت مچی

1. عنصر ماکرو

1.1. دسته چرمی

1.2. صفحه شیشه ای

1.3. گارد فلزی

1.4. رنگ طوسی

1.5. عقربه ساعت پلاستیک

2. سه عدد چرخ دنده

2.1. عنصر میکرو

2.1.1. قوطی فنر

2.1.2. دنگ و چرخ دنگ

2.1.3. چرخ بالانس

2.1.4. فنر بالانس

2.1.5. عقربه